Kan du erbjuda arbetsträning?

Tillsammans med oss kan du hjälpa fler in i arbete genom att ta emot personer som får arbetsträna på din arbetsplats. Vi hjälper dig att komma igång. Arbetsträning är en del av jobb- och utvecklingsgarantin med syfte att arbetssökande ska få träna på att befinna sig på en arbetsplats.

      

Vill du vara anordnare? Då kontaktar du oss på närmaste kontor.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter - utan några krav på produktivitet.

Behöver inte handla om specifika uppgifter

Arbetsträning behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen, till exempel  förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning, samt hantera olika krav och förväntningar som normalt finns på en arbetsplats.

Vill du veta mer om detta?
Läs vårt informationsblad om Arbetsträning (pdf)

Vill du vara anordnare?
Kontakta närmaste arbetsförmedlingskontor