Praktik i staten - för dig som vill ta emot en praktikant på statlig myndighet

Vill du ta emot en praktikant? Vi kan ge stöd till dig som arbetsgivare på statlig myndighet när du vill ta emot en nyanländ eller en person med funktionsnedsättning. Du får chans att hjälpa en person att få arbetslivserfarenhet och lättare ta sig in på arbetsmarknaden.

Vem kan jag ge praktikplats?

Syftet med praktiken är att ge erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till en framtida anställning. Du kan anställa en person som: 

  • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Är nyanländ i Sverige.

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

  • Din verksamhet ansvarar för att ta fram praktikplatser som vi kan erbjuda för personer med en funktionsnedsättning eller nyanlända.  
  • Du behöver skriva ett intyg om praktiken om den inte leder till anställning.
  • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov, utan är till för att stärka personens arbetslivserfarenhet och öka möjligheten för att få en framtida anställning.

Vad får praktikanten i ersättning?

När personen praktiserar får den ersättning från Arbetsförmedlingen om den uppfyller våra krav. Vissa personer får ersättning från sin sjukförsäkring och kan kontakta Försäkringskassan för mer information.

Se alla våra anställningsstöd

Mer information

Praktik i staten - Arbetsområden och antal platser
Praktik i staten - Kompetens, arbetsuppgifter och arbetsmiljö

Praktik i staten - webbstöd från Arbetsgivarverket

Frågor och svar om praktik i staten - Arbetsgivarverket