Arbetspraktik - skapar möjligheter för framtida anställning

Vill du ta emot en praktikant? Vårt stöd arbetspraktik kan hjälpa unga att komma ut i arbetslivet, långtidsarbetslösa att få en nystart eller fungera som en prova-på-period. Nyanlända kan exempelvis få testa på om deras yrkeskunskap motsvarar de krav som finns på liknande yrke i Sverige.

Vad innebär praktik?

  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov.
  • Du behöver inte betala några arbetsgivarkostnader för den som praktiserar.
  • Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada.
  • Vi samråder med de fackliga organisationerna inför varje praktik.
  • Praktikanten kan bli kallad till obligatoriska möten med oss.
  • Arbetsgivaren förväntas vara tillgänglig som handledare eller mentor under praktikperioden.
  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov, men utgår från minst en vecka och max sex månader.

Gäller för den som

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
  • är över 25 år och saknar arbete.

När du tar in en praktikant från ett annat land

Vill du ta emot en praktikant som inte har arbetat så mycket i Sverige? Då kan vi erbjuda en yrkeskompetensbedömning. Bedömningen görs av handledaren för praktikanten. Vi hjälper dig att komma igång med processen.

Syftet med yrkeskompetensbedömning är att ge arbetssökande som är nya i Sverige eller har varit här en tid, en möjlighet att visa upp sina kunskaper. Bedömningen underlättar både för arbetsgivare att förstå vilka kunskaper den arbetssökande har, och för den arbetssökande att få ett slags bevis som kan leda till ett framtida jobb.

Mer information

Fakta om arbetspraktik