Villkor för att annonsera i Platsbanken

För att få annonsera i Platsbanken behöver företaget vara verksamt och registrerat i Statistiska centralbyråns företagsregister. Om företaget inte finns registrerat i företagsregistret, till exempel organisationer eller privatpersoner, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att publicera din annons.

Kontakta oss på Arbetsförmedlingen

Det här gäller för utländska företag

Utländska företag inom EU/EES och Schweiz vänder sig till Arbetsförmedlingen Eures i sitt hemland.

Företag från övriga länder vänder sig till Arbetsförmedlingen Eures i Sverige.

Kontaktuppgifter till Eures-rådgivare

Tjänster som får publiceras i Platsbanken

 • Tjänst som är ett erbjudande om en anställning hos en arbetsgivare.
 • Tjänst som erbjuds via en rekryteringsträff, under förutsättning att tjänsten även kan sökas på annat sätt. Det måste framgå i annonsen att tjänsten både kan sökas på rekryteringsträffen och på vilka andra sätt arbetsgivaren tar emot ansökningar.
 • Tjänst som tillsätts via bemanningsföretag, om företaget har ett konkret anställningsuppdrag från en arbetsgivare.

Tjänster som inte får publiceras i Platsbanken

 • Sysselsättning som gäller till exempel franchising, uppdragsanställning, uppdrag till egenföretagare etc. Detta räknas inte som ett erbjudande av anställning.
 • Annan sysselsättning som till exempel au pair, praktikplatser etc. Detta räknas inte som ett erbjudande om en anställning.
 • Aktiviteter som till exempel frukostmöten eller intresseanmälningar Detta räknas inte som ett erbjudande om en anställning.

Vi har rätt att avstå från att publicera en annons om det är uppenbart att

 • arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att arbetstagaren kan förväntas medverka till lagbrott
 • arbetsgivaren utöver angivna arbetsuppgifter förväntar sig tjänster av sexuell karaktär av arbetssökanden eller arbetstagaren
 • arbetstagaren förväntas uppträda i pornografiska sammanhang
 • anställningen förutsätter att sökanden själv svarar för kostnader för till exempel utbildning eller tester
 • arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde
 • de uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för anställningen.

Vi har även rätt att avstå från att publicera en annons om tjänsten är av sådan art att den kan uppfattas som stötande, eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka vid rekrytering.

Annonsens innehåll får inte bryta mot diskrimineringslagen

Arbetsgivaren förbinder sig att följa diskrimineringslagen. Annonsens innehåll får inte missgynna eller en kränka arbetssökande utifrån

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Bra att känna till om diskrimineringslagen när du formulerar och publicerar annonser om lediga tjänster.

Granskning av annonser

Vi automatgranskar annonser utifrån dessa villkor. Godkända annonser publiceras direkt i Platsbanken. Övriga annonser går vidare till manuell granskning.

Publiceringstid

 • Under pågående publicering kan publiceringstiden förlängas.
 • Samma tjänst får inte publiceras igen som ny under tiden rekryteringen pågår.
 • Samma tjänst får heller inte publiceras som ny omedelbart efter att föregående publicering är avslutad. Tjänsten får publiceras igen först två veckor efter föregående annonsering.

Om villkoren inte följs

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort en annons om något strider mot dessa villkor.

Här kommer din annons synas

Annonsen visas i Platsbanken, i appen Platsbanken, i den europeiska platsbanken EURES och i ett öppet API för lediga jobb. En annons som är märkt som ett sommarjobb visas också i appen Sommarjobba. Du kan också välja om du vill visa annonsen i tidningen Platsjournalen.

Utveckling av våra tjänster

Vi utvecklar och utvärderar ständigt våra tjänster. Därför kan det förekomma mindre skillnader i våra tjänster periodvis och mellan olika användare.

Kontakt

Har du frågor, eller har upptäckt eventuellt missbruk av våra annonseringstjänster? Kontakta oss på support@arbetsformedlingen.se.

Tillägsinformation

Frågor om platsannonsering?

Ring en arbetsförmedlare på 0771-416 416, vardagar mellan 8-20, lördagar och söndagar 9-16.