Annonsera utan konto

Fyll i uppgifter, steg 1 av 3

Om du rekryterar mer sällan kan du skicka ditt annonsunderlag till oss här. Fyll i nedanstående fält och tryck sedan på knappen 'Förhandsgranska'. När vi har fått ditt underlag kontaktar vi dig och bekräftar uppdraget.


Alla fält som är markerade med en * måste fyllas i.

 

Information om företaget

*
*
(skriv på formatet xxxxxxxxxx / ÅÅMMDDNNNN)

*
*
*
*
*
(max 1000 tecken)

Information om ledig tjänst
*
*
(max 4000 tecken)
*
(max 1500 tecken)

Anställningsvillkor

*
*
*
*
*

(ej obligatoriskt, max 225 tecken)
*

(ej obligatoriskt, max 225 tecken)

(ej obligatoriskt, max 225 tecken)

Ansökan
(ej obligatorisk, max 340 tecken)

Kontaktpersoner

*
*

*Information till arbetsförmedlingen

*
*

(ej obligatorisk, max 500 tecken)
Information om villkor
Alla godkända platsannonser publiceras i Platsbanken, Platsjournalen, i Arbetsförmedlingens interna system och i EURES-portalen www-eures.europa.eu. Om du är Arbetsgivare inom EU/EES samt Schweiz och inte har något kontor i Sverige ska du vända dig till hemortens arbetsförmedling och begära att få platsen inskriven i EURES riktad till Sverige. Vilkoren för att annonsera i Platsbanken