Anmäl varsel om du behöver säga upp anställda

Vid uppsägning eller ändrad sysselsättningsgrad av minst fem anställda i ett och samma län ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det gäller också om antalet uppsägningar beräknas omfatta minst 20 personer under en period av 90 dagar.

1. Anmäl ditt varsel här

Fyll i din varselanmälan. Börja med att välja vilket arbetsställe som berörs.

Lämna uppgifter om antal anställda vid arbetsstället, kontaktperson för varslet, orsaken till varselanmälan och antal varslade.

Du behöver också fylla i vilket datum den första personen slutar sin anställning.

Så här fyller du i varselanmälan

2. Skriv ut och skicka in anmälan

Skriv ut och skriv under din varselanmälan. Scanna sedan in den och ladda upp under sista steget när du anmäler varsel eller i efterhand under komplettering av varselanmälan.

Du kan även skicka in anmälan via post:

Arbetsförmedlingen Varsel
Box 3000
831 03 Östersund

Du får en bekräftelse när vi mottagit din anmälan.

3. Registrera personförteckning

När fackliga förhandlingar är klara, och senast en månad innan det anmälda datumet för driftsinskränkningen, ska du göra en förteckning över de personer som berörs av uppsägning, avtalspension eller annan ekonomisk överenskommelse. Registrera personförteckningen här genom att logga in med varselnummer och organisationsnummer.
Använd gärna vår mall:

Mall för personförteckning

Mer information

Har du frågor?

Telefon 0771-60 00 03
Vardagar 8-16.30

varsel@arbetsformedlingen.se

Hit skickar du förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll ska märkas med varselnummer och kan skickas via:

varsel@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen Varsel
Box 3000
831 03 Östersund