Arbetsförmedlingen

Anmäl varsel om du behöver säga upp anställda

Vid uppsägning eller ändrad sysselsättningsgrad av minst fem anställda i ett och samma län ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det gäller också om antalet uppsägningar beräknas omfatta minst 20 personer under en period av 90 dagar.

1. Anmäl ditt varsel här

Fyll i din varselanmälan. Börja med att välja vilket arbetsställe som berörs.

Lämna uppgifter om antal anställda vid arbetsstället, kontaktperson för varslet, orsaken till varselanmälan och antal varslade. Du behöver också fylla i vilket datum den första personen slutar sin anställning.

Så här fyller du i varselanmälan

2. Skriv ut och skicka in blanketten

Skriv ut din ifyllda blankett och skicka originalet med din underskrift till Arbetsförmedlingens varselenhet i Östersund. Blanketten måste komma in till Varselenheten för att anmälan ska vara giltig.

Arbetsförmedlingen
Varsel
Box 3000
831 03 Östersund

3. Registrera personförteckning

När fackliga förhandlingar är klara, och senast en månad innan det anmälda datumet för driftsinskränkningen, ska du göra en förteckning över de personer som berörs av uppsägning, avtalspension eller annan ekonomisk överenskommelse. Registrera personförteckningen här genom att logga in med varselnummer och organisationsnummer. Använd gärna vår mall.

Mall för personförteckning

Mer information

Har du frågor?

Telefon 0771-60 00 03
Vardagar 8-16.30
Fax: 063-15 11 02

varsel@arbetsformedlingen.se

Hit skickar du förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll ska märkas med varselnummer och kan skickas via:

varsel@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen
Varsel
Box 3000
831 03 Östersund

eller via fax 063-15 11 02