Anmäl varsel inför uppsägning

När du behöver varsla ska du skicka in en varselanmälan till oss. På den här sidan kan du göra din anmälan och hitta information om vilka regler som finns och hur processen för en varselanmälan ser ut.
En varselanmälan omfattas av sekretess.


Så här går det till - steg för steg

 1. Gör en ny varselanmälan
 2. Skriv ut, skriv under och skicka in. Vi tar emot din varselanmälan och skickar dig en bekräftelse
 3. Komplettera med en personförteckning

Anmäl varsel till Arbetsförmedlingen om du inom ett län avser att säga upp eller minska arbetstiden för minst fem anställda eller fler.

Det gäller också om driftinskränkningen beräknas omfatta minst 20 personer under en period av 90 dagar.

Hur långt i förväg du ska anmäla varsel beror på hur många som berörs av driftinskränkningen.

 • 5-25 personer - två månader innan den första personen slutar sin anställning
 • 26-100 personer - fyra månader innan den första personen slutar sin anställning
 • Fler än 100 personer - sex månader innan den första personen slutar sin anställning.

Välj vilket arbetsställe som gäller för din varselanmälan. Hittar du inte rätt arbetsställe går du vidare utan att välja.

 1. Fyll i antal anställda fördelade på tjänstemän, kollektivanställda eller övriga och kontrollera att övriga uppgifterna på sidan stämmer. Om du gick vidare utan att välja arbetsställe måste du även ange län.
 2. Fyll i företagets kontaktperson eller kontaktpersoner för varslet. Om ni använder er av ett ombud anger du det istället.
 3. Fyll i orsaken till varselanmälan. Du kan välja flera alternativ. Vid annan orsak och flytt måste du fylla i kommentarsfältet.
 4. Fyll i antal varslade fördelade på tjänstemän, kollektivanställda eller övriga. Fyll i tidpunkt för driftsinskränkning (datum för när första personen slutar sin anställning), förhandlingsuppgift och andra eventuella upplysningar.
 5. När du har fyllt i och granskat dina uppgifter väljer du vart du vill att vi ska skicka din bekräftelse. Klicka på Spara.
 6. Skriv ut din varselanmälan. Skriv under och ladda upp din underskrivna varselanmälan direkt under steg 6 eller under Komplettering av varselanmälan.  Sker inskanning via skrivare sparas blanketten automatiskt i PDF-format, för att ändra till godkända bildformat gå via Inställningar på skrivaren. Godkända bildformat är JPEG, PNG, TIFF och GIF.

  Du kan även skicka in anmälan via post:
  Arbetsförmedlingen Varsel
  Box 3000
  831 03 Östersund

Du får en bekräftelse när vi mottagit din anmälan.


När fackliga förhandlingar är klara ska du göra en förteckning över de personer som berörs av uppsägning. Det gäller även provanställda, de som fått enskild överenskommelse eller avtalspension. Ange denna information i kolumnen övriga upplysningar. Förteckningen ska kompletteras senast en månad innan det anmälda datumet för driftinskränkningen.

Klicka på “komplettera din varselanmälan” och logga in med ditt organisationsnummer samt det varselnummer du mottagit i bekräftelsen för anmälan.

Använd gärna våra excel-mallar vid inrapporteringen.
Mall för personförteckning varsel

Mall för personförteckning konkurs

Fyll i personförteckning. Börja med att ange företagets organisationsnummer och det varselnummer du fått i bekräftelsebrevet från oss.

 1. Markera personerna om du använder excel-mallen, kopiera och klistra in i inklistringsrutan i formuläret genom att trycka ctrl+v.
  Kolumnerna i excel måste vara i samma ordning som kolumnerna i vår mall. Spara.

  För att radera det du lagt in, klicka på Rensa. Redan sparade personer finns kvar. För att ta bort en enstaka person, radera personnummer och namn i den raden. Skriv inte in personer med skyddad identitet.
 2. Markera om personförteckningen är komplett eller inte och spara.

Förhandlingsprotokoll ska märkas med varselnummer och kan skickas med e-post eller post till
varsel@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen
Varsel
Box 3000
831 03 Östersund