När du behöver rekrytera hjälper vi dig att hitta värdefull kompetens

Hitta din nya medarbetare

Sök kandidater

Ekonomiskt stöd vid anställning kan få din verksamhet att växa.

Öka din kunskap och hitta nya vägar när du ska anställa.

Skapa en träffsäker annons när du ska rekrytera.

Bredda din rekrytering


Se allas möjligheter och förmågor i din rekrytering. Med våra stöd kan du ta tillvara på kompetensen och hjälpa en person att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Anställ med stöd

Webbinarier


Få tips och inspiration kring intervjufrågor, urval och inkludering när du rekryterar.

Delta

Vanliga ärenden

Rapportera och få ditt anställningsstöd utbetalt.

Hitta de blanketter och intyg du behöver.

Om du behöver säga upp anställda.

Vår prognos visar på ökad sysselsättning och hög konkurrens om arbetskraft.

Bjud in till rekryteringsträff och träffa flera kandidater samtidigt.

Då kan snabbspår för nyanlända vara en intressant rekryteringsmöjlighet för dig.