31 oktober 2016

”Jag ser alla människor som resurser som bidrar till att utveckla Sverige”

Jack Engdahl är född blind, men det har inte utgjort något problem för honom i arbetslivet. Med stöd av Arbetsförmedlingens Sius-konsulent har han nu jobb på Funkibator i Växjö som receptionist och allt-i-allo. Foto: Jonas Hansson.

”Välkommen. Jag heter Jack och jag är blind.”

Den skylten möter besökarna till Funkibator och Funkisförmedlingen i Växjö.

Med hjälp av Arbetsförmedlingens Sius-konsulent har ålänningen och vistrubaduren Jack Engdahl där hittat sin plats i tillvaron.

För arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning finns stora vinster att göra, enligt John Edvardsson, Sius-konsulent på Arbetsförmedlingens syn/döv/hörsel-enhet i Växjö.

– Det handlar om att "se kraften". Det finns så mycket kompetens att ta del av, säger han.

John Edvardsson, Sius-konsulent på Arbetsförmedlingen.

En Sius-konsulent är en arbetsförmedlare som arbetar med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för arbetssökande med funktionsnedsättning.

– Vi kan avsätta tid för att jobba på djupet. Vi jobbar också nära Arbetsförmedlingens specialister, exempelvis synspecialister, dövkonsulenter och psykologer, säger John Edvardsson.

Nära kontakt med arbetsgivarna

Även om det är den enskilde individen som får stödet underlättar det förstås också för de arbetsgivare som vill anställa.

– Vi har en nära kontakt med arbetsgivarna och kan vara med ute som stöd på arbetsplatsen. Dessutom har vi täta uppföljningar så att allt fungerar. Arbetsgivaren kan höra av sig till oss med minsta lilla fråga och självklart står vi för alla kostnader för att anpassa arbetsplatsen, säger John Edvardsson.

En av de arbetssökande som han har hjälpt till att matcha mot en arbetsgivare är Jack Engdahl, som är blind sedan födelsen. Han kom till Sverige från Åland för 30 år sedan och förutom sitt heltidsjobb uppträder han som vissångare med bland Bellman och Taube på repertoaren.

– Jack är en oerhört positiv person som inte ser några begränsningar. Om jag inte hade lyckats hjälpa honom ut på arbetsmarknaden vore jag nog inte rätt person att jobba med det här, säger John Edvardsson.

Jack Engdahl med sin punktskriftläsare.

Kopierade kasetter

Jack Engdahl berättar själv sin historia:

– Jag jobbade i 22 år med taltidningsproduktion i Gävle, med att kopiera cd-skivor och kassetter. På den tiden lästes taltidningarna in och skickades sedan till kunderna, men i dag laddar man bara ned det på internet och en talsyntes läser upp det.

Han fortsätter:

– Vad jag vet var jag den sista i landet som kopierade taltidningar till kassettband, men jobbet tog slut när jag fyllde 50 år och då började jag fundera på vad jag skulle göra resten av livet.

Jack Engdahl berättar hur han sin första dag som arbetslös stegade in på Arbetsförmedlingen.

– Alla jobb krävde körkort. Till sist kände jag att jag behöver nog lite mer hjälp och då fick jag kontakt med Arbetsförmedlingens Sius-konsulenter, där så småningom John blev min handläggare.

Komplement till Arbetsförmedlingen

Tack vare kärleken hamnade han i Växjö, där han nu arbetar som receptionist, telefonist, mötesbokare och allt-i-allo på Funkibator, en ideell förening med hela landet som sin arena och närmare 25 anställda.

Stefan Johansson på Funkibator.

Föreningen driver flera olika verksamheter, däribland Funkisförmedlingen, som enligt verksamhetsutvecklaren och styrelseledamoten Stefan Johansson är något av ett komplement till Arbetsförmedlingen.

– Vi ger stöd i livsfrågor och myndighetskontakter och hjälper personer att förflytta sig närmare arbetsmarknaden.

Stefan Johansson uppskattar kontakten med Arbetsförmedlingen.

– Det fungerar så klart på olika sätt med olika handläggare, men just Sius är jättebra, eftersom de har mer tid att sätta sig in i hur allt fungerar. De har mer spets och deras metodik är väldigt bra.

VIll upplevas som en modern arbetsgivare

Stefan Johansson berättar att det är första gången de har anställt en person som är barndomsblind.

– Det är lite speciellt att aldrig ha sett saker i bilder, färger eller former som alla andra, men med lite anpassningar av arbetsplatsen med bland annat ett skärmläsningsprogram kopplat till en punktskriftläsare har det fungerat jättebra. Jag ser alla människor som resurser som bidrar till att utveckla Sverige, men också våra företag. Som arbetsgivare vill man också vara med i tiden och upplevas som ett modernt företag.

"Som arbetsgivare vill man vara med i tiden och upplevas som ett modernt företag", säger Stefan Johansson på Funkibator, här tillsammans med receptionisten Jack Engdahl och hans Sius-konsulent John Edvardsson på Arbetsförmedlingen. Foto: Jonas Hansson.

Tillägsinformation

Mer information

Artikeln är ett utdrag ur vårt nyhetsbrev för arbetsgivare, oktober 2016.

Läs hela nyhetsbrevet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vad är Sius?

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (Sius) är ett stöd till arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

Faktablad för arbetsgivare om Sius