Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Blanketter och intyg

Om du har problem att öppna och använda en pdf kan du prova att spara ned den först och sedan öppna den!

Arbetsgivarintyg

- behövs då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning
- då en arbetstagare söker aktivitetsstöd
Arbetsgivarintyg
(fylls i av arbetsgivare)

Intyg för deltidsarbetslösa och timanställda anmälda på Arbetsförmedlingen

Deltidsintyg

Nystartsjobb

Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan/beslutsunderlag om nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan
(fylls i av arbetsgivaren)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb 
(fylls i av arbetsgivaren)

Jobbgaranti för ungdomar

Informationsblad till arbetsgivare om arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar

Informationsblad till arbetsgivare om förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar

Jobb- och utvecklingsgarantin

Informationsblad till arbetsgivare om arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar

Informationsblad till arbetsgivare om förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar

Informationsblad till anordnare av sysselsättningsplats

Ansökan om ekonomiskt stöd för teckenspråkstolkning och liknande

Ansökan om stöd till tolkkostnader i samband med utbildning för anställda

Utbildningskontrakt

Beslutsunderlag anställning inom utbildningskontrakt

Beslutsunderlag praktik inom utbildningskontrakt

Överenskommelse om utbildningskontrakt

Yrkesintroduktionsanställning

Ansökan om stöd för yrkesintroduktionsanställning

Förlängningsansökan för yrkesintroduktionsanställning

Slutrapport för yrkesintroduktionsanställning

Tillägsinformation