Om teckenspråkig service på Arbetsförmedlingen

Är du döv och söker arbete? Behöver du hjälpmedel eller stöd för kostnader för teckenspråkstolk på din arbetsplats? Då kan du få hjälp av teckenspråkig personal på Arbetsförmedlingen. För att träffa dem behöver du personligen besöka en arbetsförmedling och skriva in dig.

Första gången du besöker oss måste du själv boka en teckenspråkstolk. Att skriva in sig på Arbetsförmedlingen kan ta 1-2 timmar, så tänk på att boka teckenspråkstolk tillräckligt länge.

Tillägsinformation