Arbetsförmedlingen Västervik

Rörelsehinder

En reserverad och skyltad parkeringsplats för dig med nedsatt rörelseförmåga finns inom 25 meter från entrén.

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol.

Entrén är i marknivå och är kompletterad med ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren.

Entrédörren har en dörröppnare.

Dörröppningen till entrén är fri från tröskel eller har en tröskel som är max 25 millimeter och avfasad.

Du kan ta dig från entrén till informationsdisken, kapprummet och toaletten utan att passera trappsteg, om ramp eller hiss saknas.

Vi har RWC eller större toalett i lokalen.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Nedsatt syn

Vi har taktil markering, punktskrift eller relieftext på hissknapparna.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Hörselteknisk utrustning

I mötesrummet finns hörselteknisk utrustning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

I våra lokaler har vi förbud mot allergiframkallande växter och ämnen som till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris och jordnötter.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

0771-60 00 00


Telefontider
Växeln är öppen
måndag-fredag 8-16.30

Besöksadress
Båtsmansgatan 24
Västervik
Öppettider
måndag-fredag 10-16

Självservice
måndag-fredag 8-17
Skicka e-post till oss

Arbetsgivarservice
010-488 20 40

Ansvarig chef
Lars Borgemo
Postadress
Box 249
593 23 Västervik
Fax
010-486 01 00

Skriv in dig och boka tid för ditt första möte hos oss

När du loggar in med e-legitimation, kan du skriva in dig som ny arbetssökande på vår webbplats. Samtidigt kan du boka tid för ditt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare.

Skriv in dig och boka tid

Nya lokaler

Den 21 juni öppnar Arbetsförmedlingen i Västervik upp portarna till sina nya lokaler. Varmt välkommen att besöka oss på vår nya adress: Östra Kyrkogatan 12 D, 593 33 Västervik

Behöver du rekrytera?

Kontakta arbetsgivargruppen Västervik på 010-488 20 40, måndag-fredag kl 08:00-16.30 eller via e-post: vastervik@arbetsformedlingen.se

  • Vi svarar på frågor om rekrytering/annonsering
  • Kvalitativa leveranser av arbetskraft
  • Vara ett stöd för dig som arbetsgivare för att utveckla det lokala näringslivet
  • Spridning av prognos och arbetsmarknadsinformation bland arbetsgivare, kommunala verksamheter och andra aktörer på arbetsmarknaden
  • Du får låna lokal för intervjuer och rekryteringsträffar
  • Övriga frågor för dig som arbetsgivare