Arbetsförmedlingen
 • Kontakt
 • Other languages
 • Teckenspråk

Anställa med stöd

Vad är anställningsstöd?

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Därför finns det olika typer av anställningsstöd.

Det innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Du kan få stöd för personer


 • som nyligen kommit till Sverige (instegsjobb, nystartsjobb, traineejobb, extratjänst)
 • med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag)
 • som är unga utan relevant yrkeserfarenhet (traineejobb, nystartsjobb)
 • som varit utan arbete en längre tid (nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, extratjänst)Vad är fördelarna med anställningsstöd?

Det kan finnas flera skäl för dig som arbetsgivare att anställa någon med anställningsstöd.

 • Du får in värdefull kompetens.
 • Ditt företag kan växa.
 • Du ser kraften och inte hindret.
 • Du gör en samhällsinsats.
 • Du bidrar till mångfald på arbetsmarknaden.
 • Du får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen när du anställer.

Räkna ut ersättning

Genom att använda vårt verktyg kan du få en uppfattning om hur mycket du kan få i ersättning om du anställer någon med anställningsstöd.

Testa här