Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd

Vad är anställningsstöd?

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Därför finns det olika typer av anställningsstöd.

Det innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Du kan få stöd för personer:

 • som varit utan arbete en längre tid (nystartsjobb, särskilt anställningsstöd)
 • som är unga utan relevant yrkeserfarenhet (yrkesintroduktionsanställning, nystartsjobb)
 • som nyligen kommit till Sverige (instegsjobb)
 • med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag)

Vad är fördelarna med anställningsstöd?

Det kan finnas flera skäl för dig som arbetsgivare att anställa någon med anställningsstöd.

 • Du får in värdefull kompetens.
 • Ditt företag kan växa.
 • Du ser kraften och inte hindret.
 • Du gör en samhällsinsats.
 • Du bidrar till mångfald på arbetsmarknaden.
 • Du får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen när du anställer.

Räkna ut ersättning för olika anställningsstöd

Vi har ett verktyg där du kan testa hur mycket du kan få i ersättning om du anställer någon med anställningsstöd. Testa gärna det för att få en ungefärlig uppfattning om storleken på stödet.

Testa här

Så här får du ersättningen utbetald

När du har fått ett beslut om att få ersättning från oss för en person som du har anställt med anställningsstöd är det bästa och enklaste sättet att få din ersättning via vår webbtjänst.

Är du redan användare av vår webbtjänst kan du klicka direkt på knappen och logga in för att ansöka om ersättning:

För att få ersättning fyller du i en blankett varje månad, antingen via webben eller på en pappersblankett. Blanketten kallas för en rekvisition. Om medarbetaren har anställningsstöd anger du hur många dagar han eller hon har varit närvarande och frånvarande. Har medarbetaren ett nystartsjobb fyller du i bruttolön och eventuella förmåner.

Du fyller i rekvisitionen efter varje arbetsmånad och efter att du betalat ut lönen till den anställde. Lönen betalar du ut enligt dina vanliga lönerutiner.

Tänk på att varje rekvisition har ett förfallodatum. Skicka därför in din redovisning i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

Det finns många fördelar med att begära ersättningen via webben:

 • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
 • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
 • Du får utbetalningen snabbare än om du ansöker via en pappersblankett.
 • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
 • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.
 • Det är lätt att fylla i rätt.

Om du inte kan använda webbtjänsten skickar vi en pappersblankett i stället. Vi skickar också med en kort instruktion till hur du fyller i blanketten.

Här loggar du in för att söka ersättning via webben

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

För anställningsstöd får du ersättningen efter cirka 14 dagar om vi har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna.

För nystartsjobb betalar vi ut ersättningen genom att vi krediterar företagets skattekonto. Detta under förutsättning att vi har fått alla uppgifter vi behöver. Behöver vi fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna. Tiden för utbetalning påverkas också av när i månaden du skickar in din redovisning då utbetalning till skattekonto görs en gång per månad.

I samband med att vi beslutar om ersättning för anställningsstöd eller nystartsjobb får du en blankett som du använder för att ansöka om ersättning via webben. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Du behöver inte skicka in en ny blankett om företaget redan är upplagt i webbtjänsten Rekvirera.  

Blanketten kan du även öppna och fylla i här

När vi har registrerat blanketten skickar vi ett mejl till den person som du har angivit som administratör. Mejlet innehåller information och en länk till webbtjänsten.

I webbtjänsten finns följande behörigheter:

 • Läsa – för användare som bara ska kunna titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Rekvirera – för användare som ska kunna söka ersättning.
 • Administrera – för användare som ska ha full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Börja med att logga in i webbtjänsten med din e-legitimation. Lägg sedan upp de personer som ska kunna använda systemet hos er.

Information om hur du skaffar e-legitimation

I bildspelen ser du hur webbtjänsten ser ut när du har loggat in och hur du kommer vidare. 

Hur du gör som administratör

Hur du gör som rekvirerare

För dig som är användare av webbtjänsten:

Vanliga frågor och svar för användare av webbtjänsten

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

Logga in här