Utskriftsvänlig sida - Öppnas i nytt fönster Utskriftsvänlig sida

Barnskötare

 
 
ArbeteUtbildningFramtidKompetenserAtt tänka på
Mer infoLiknande yrken


Arbete

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.
Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan.

Barnskötare med en barngrupp
I det dagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Ofta har man planeringstid en gång i veckan där man diskuterar hur barngruppen fungerar och hur verksamheten kan utvecklas.

Barnen är i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

I barnskötarens arbetsuppgifter ingår att ge barnen mycket praktisk hjälp. Det kan handla om:
 • Sagoläsning
 • Språkträning
 • Utelek
 • Planera och delta i utflykter
 • Matning
 • Blöjbyten
 • Toalettbesök
 • Påklädning
 • Tröst till ledsna barn
 • Kontakt med föräldrar

Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Barnskötaren äter med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Små barn sover middag på förskolan och det ingår i jobbet att natta dem och vara i närheten om något barn skulle vakna.
Med barnskötarens och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Vissa barn med till exempel funktionshinder behöver extra stöd, träning och stimulans. Detta kan också gälla barn från andra länder eller med annat modersmål. Ofta behövs då extra språkträning. Ibland samarbetar barnskötaren även med psykologer och specialpedagoger, till exempel när det uppstår problem i barngruppen eller för att ge extra stöd till barn med funktionshinder.


Arbetsmiljö
 • Arbete med små barn innebär en hel del lyft och obekväma arbetsställningar. Man behöver ha kunskap om hur man lyfter och bär rätt för att skona sin rygg.
 • Ljudnivån kan tidvis vara hög.
 • I arbetet måste man vara noga med hygien och tvätta händerna ofta, vilket kan leda till problem om man har anlag för eksem.
 • Man är utomhus en stor del av dagen.

Sammanhang/bransch
Oftast arbetar barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Det är vanligt med föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Barn som fyllt sex år går i förskoleklass, en verksamhet som oftast finns i skolans lokaler. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar oc h helger, vilket då påverkar barnkötarens arbetstider.

Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. De tar oftast hand om ett till fem barn. Ofta samarbetar de med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Till den öppna förskolan kommer barnen tillsammans med sina dagbarnvårdare eller föräldrar. Barnskötaren där möter olika barn varje dag, eftersom föräldrarna besöker förskolan spontant i mån av tid och intresse.

Barnskötare kan också arbeta i trefamiljssystem. Då tar man hand om flera familjers barn i bostaden hos en av familjerna. Ett gemensamt namn för dessa verksamheter är pedagogisk omsorg.

Inriktningar
Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är Montessori, Reggio Emilia och Ur och Skur. Barnskötare med påbyggnadsutbildning kan arbeta vid barnavdelningar och BB-avdelningar på sjukhus och vid institutioner för syn- och hörselnedsättningar för barn och ungdomar. För att arbeta vid barnavdelningar krävs dock ofta påbyggnadsutbildning.

Utbildning

Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan, 3 år, kan vara en lämplig utbildning om man vill inrikta sig mot arbete inom barnsomsorgen.

Även för arbete inom pedagogisk omsorg, till exempel dagbarnvårdare, är det viktigt med utbildning inom yrket. För att arbeta på förskolor med särskild inriktning, till exempel Montessori, Ur och Skur eller Reggio Emilia krävs ofta vidareutbildning inom pedagogiken på förskolan. Ibland får man intern utbildning för detta. För att arbeta på sjukhusens barnavdelningar krävs undersköterskeutbildning och påbyggnadsutbildning för arbete med sjuka barn.

Läs mer om gymnasieutbildningar på utbildningsinfo.se

Framtid

För information om framtidsutsikterna inom det här yrket, se Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se.

Kompetenser

Förmågor som barnskötare behöver ha eller utveckla:

Simultankapacitet: Förmåga att göra flera saker samtidigt. Barnskötaren behöver kunna dela sin uppmärksamhet mellan barnen så att alla blir sedda och det inte är risk för några olyckor eller att något barn försvinner vid utevistelse eller utflykt.

Stresstålighet: Yrket kan vara krävande med många aktiviteter som sker samtidigt.

Konstnärligt och pedagogiskt intresse: I arbetet är det bra att ha ett konstnärligt och/eller pedagogiskt intresse. Förskoleverksamheten arbetar aktivt med att inspirera och stimulera barnen och att förbereda dem inför skolstarten.

Att tänka på

Förmåga att samarbeta är viktigt.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Blankett finns hos polisen eller på Sveriges kommuner och landstings hemsida skl.se.

Mer info

Vänd dig exempelvis till

Kommunal

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-04-25
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

Utskriftsvänlig sida - Öppnas i nytt fönster Utskriftsvänlig sida

Skriv din söktext

   Sök på yrkestitlar
   Sök i hela texten

länk

Tillhör yrkesområde

Socialt arbete »
länk
länk

Film Kameraikon

En barnskötares dag på jobbet
Modemanslutning »
Fast anslutning »
länk
länk

Platser i Platsbanken

Barnskötare(308)
länk