Arbetsförmedlingen

Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden

Vad vet skolungdomar om arbetsmarknad och yrkesval? Alldeles för lite, säger de själva i undersökningar som vi har gjort.

Det här är ett vägledningsmaterial som kan fungera som ett stöd för dig som är pedagog, handledare eller studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen om arbetsmarknaden, yrken och studier bland yngre. Det är i första hand tänkt för elever i grundskolan och gymnasiet, men går mycket väl att använda även för vuxna i behov av vägledning.

Med hjälp av statistik, fakta, intervjuer, listor, filmer, tester, diskussionsfrågor och uppgifter kan eleverna analysera och formulera sina framtidsdrömmar, kunskaper och färdigheter. Och identifiera vilken väg de vill gå. Vi presenterar också vad Arbetsförmedlingen gör och vilket stöd hen kan få av oss.

Vi hoppas att presentationen kan underlätta ditt arbete och hjälpa dig att engagera de unga personer du möter!

Öppna introavsnittet via prezi.com

  

Så använder du materialet

Presentationen öppnar du via länk till prezi.com. Klicka på respektive avsnitt nedan för att hitta länken. Presentationerna fungerar som bildstöd till innehållet i talmanuset. Du kan använda det i helklass, i mindre grupper eller tillsammans med enskilda elever.

Till varje avsnitt finns ett talmanus och en efterföljande uppgift. I varje avsnitt finns dessutom en eller flera diskussionsfrågor. Syftet med dessa är att aktivera eleverna, väcka tankar och ge utrymme för egen reflektion. För att få ut mesta möjliga av innehållet i presentationen bör en pedagog, handledare eller studie- och yrkesvägledare lotsa eleverna genom presentationen med hjälp av talmanuset. Vi uppskattar att varje avsnitt tar ungefär 40 minuter att gå igenom. Den tiden kan såklart variera beroende på hur mycket tid och utrymme diskussionerna tar.

Avsnittet handlar om vikten av att göra medvetna val baserade på fakta, intresse och förutsättningar. Det behandlar även vilka mekanismer som styr oss när vi väljer, samt visar på strategier för att sätta upp mål och stegen för att nå målen.

Det här avsnittet beskriver hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats över tid och innehåller också fakta och statistik om bland annat befolkningen och gymnasieskolans program. Avsnittet avslutas med information om olika yrkesområden och varför det ibland blir en så kallad missmatch på arbetsmarknaden.

Här finns information och stöd för diskussioner om yrken och yrkesliv. Vi presenterar också var man kan hitta information om var jobben finns i framtiden, framtidsutsikter och prognoser för olika yrken.

Vi presenterar olika utbildningsalternativ. Ska du välja att plugga utifrån intresse eller utifrån hur framtidsutsikterna för olika yrken ser ut? Vill du gå på högskola, Folkhögskola eller väljer du hellre en praktisk yrkesutbildning? Vi visar på möjligheterna för alla att plugga och lyckas och att det lönar sig att plugga. Många byter jobb flera gånger under sitt yrkesliv och det är aldrig försent att byta bana och välja nytt.

Avsnittet handlar om att ta fram de möjligheter som finns att hitta jobb utomlands. Vi berättar om olika typer av jobb för ungdomar: på nöjesfält i Norge, på Disneyland i Paris och på callcenter i Barcelona. Lärlingsutbildning i Danmark och Tyskland är en annan möjlighet. Vid erbjudande om jobb utomlands går det att söka ersättning för flytt och bosättning via Arbetsförmedlingens EU-projekt Your first EURES job.

Både när du söker jobb och när du får ett jobb så finns det vissa rättigheter och skyldigheter som är bra att känna till. I det här kapitlet går vi igenom några av dem. Det kan till exempel handla om vad du får i lön, att du får ett anställningsavtal när du börjar jobba och din skyldighet att betala skatt.

Handlar om Arbetsförmedlingen och hur vi har utvecklats under de senaste 100 åren. Vi går igenom vilka olika stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda ungdomar idag och visar olika kreativa sätt att söka jobb på.

Vad skulle du vilja se mer av på den här sidan?


Dela dina förslag och idéer med oss

Tillägsinformation

Mer information

Talmanus till samtliga kapitel

Uppgifter och övningar till kapitlen

Har du frågor kring materialet?
Skicka in dem via det här
kontaktformuläret

Nedladdningsbara presentationer

Introduktionskapitel

1. Drömmar och mål

2. Arbetsmarknaden

3. Yrke och framtid

4. Plugga

5. Jobba utomlands

6. Rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

7. Om Arbetsförmedlingen

För att kunna visa presentationerna där det saknas internetuppkoppling behöver du ladda ner dem i din pc. Klicka på respektive länk och välj Spara.

De laddas ner i zip-format och behöver packas upp innan du kan visa dem. Det gör du genom att dubbelklicka på filen när du laddat ner den och sedan kopiera hela innehållet till en annan mapp än just zip-filen. Observera att mappen du sparar i inte ska ligga på Skrivbordet. Presentationen startar när du du dubbelklickar på filen som heter Prezi i respektive kapitels mapp.

I denna film förklarar vi hur det går till:

Affisch

Affischen som pdf

Affischen kan beställas från Strömberg, Silovägen 6,
13650 Jordbro
Rekvisitionsnummer: 603 440