2 augusti 2010
Återrapportering till regeringen

Fördjupade analyser

Återrapporten beskriver på vilket sätt myndigheten arbetar med de frågor som anges i regleringsbrevet för 2010 under avsnitt Uppdrag, punkt 5 - Fördjupade analyser m.m.
  • En fördjupad analys av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar.
  • Säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud.
  • Analys av hur handläggningen av utskrivning ur arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning på grund av sjukfrånvaro fungerar.
  • Beskrivning och analys av verksamhetens kostnadseffektivitet, inklusive redovisning av handläggningstider i förmedlingsverksamheten.
  • Insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att förbättra arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.
  • Resultatet av de för 2009-2010 genomförda riskanalyserna beträffande felaktiga utbetalningar och bidragsbrott samt vilka åtgärder myndigheten mot bakgrund av dessa har vidtagit och planerar att genomföra.

Tillägsinformation

Mer information