Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 4 augusti 2014
Återrapporten till regeringen
Uppdaterade tabeller 3. Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning
Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 3) Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning och som lämnades till regeringen den 13 juni 2014.
Återrapportering, 4 augusti 2014
Återrapportering till regeringen
Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion
Programmet arbetslivsintroduktion är en förberedande insats inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen för programmet är de personer vars dagar med sjukpenning har tagit slut (maximalt 914 dagar). Insatsen kan pågå under som längst tre månader och under tiden får deltagaren aktivitetsstöd.
Återrapportering, 4 augusti 2014
Återrapportering till regeringen
Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a Etablering av vissa nyanlända
Detta är en uppdatering av några tabeller från återrapporten 7a) Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget som lämnades till regeringen den 2 maj 2014.
Återrapportering, 4 augusti 2014
Återrapportering till regeringen
Rehabiliteringsinsatser i samarbete
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbreven för 2011, 2012 och 2013 haft ett särskilt uppdrag att gemensamt stärka stödet till unga med aktivitetsersättning. I regleringsbreven för 2014 ingår det i stället i uppdraget som handlar om det förstärkta samarbetet att särskilt stödja unga med aktivitetsersättning.
Återrapportering, 4 augusti 2014
Återrapportering till regeringen
Yrkesintroduktionsanställning
Stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari 2014. Sedan återrapporteringen den 1 april har antalet yrkesintroduktionsanställningar fortsatt att öka. Ansökningar inkomna inom EIO/Elektrikerförbundets område har bidragit till en snabbare ökning av antalet yrkesintroduktionsanställningar under juni månad.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner