Arbetsförmedlingen

Ledning och styrelse

Arbetsförmedlingens styrelse

Ordförande:
Lena Erixon

Generaldirektör Arbetsförmedlingen:
Mikael Sjöberg

Mari Andersson

Inger Källgren Sawela

Hans Lindblad

Ingrid Petersson

Ola Pettersson

Andreas Schönström

Erik Thedéen

Arbetsförmedlingens ledningsgrupp

I Arbetsförmedlingens ledningsgrupp ingår generaldirektören, stabschefer, avdelningschefer, regiondirektörer och övriga som generaldirektören i särskilda beslut utser:

Generaldirektör:
Mikael Sjöberg, 010-488 43 20

Biträdande generaldirektör:
Clas Olsson, 010-487 28 51

Kommunikationsdirektör:
Helena Engqvist, 010-487 28 10

Organisationschef:
Thomas Ericson, 010-486 28 39

Chef Ledningsstaben:
Thomas Hagman, 010-488 07 52

Förvaltningsdirektör:
Anders Persson, 010-487 68 92

Analysdirektör:
Mats Wadman, 010-488 41 77

Direktör avdelningen Digitala Tjänster
Erik Sandström,010-488 38 09

Direktör Förmedlingsavdelningen:
Marie Linell Persson, 010-486 70 06

Direktör avdelningen Rehabilitering till arbete:
Henrietta Stein, 010-486 97 98

Regiondirektör Syd:
Mattias Buvari, 010-486 18 34

Regiondirektör Mitt:
Eva-Lisa Höglund, 010-486 43 34

Regiondirektör Norr:
Birgitta Heijer, 010-488 53 58

Arbetsförmedlingens marknadsorganisation

Chef marknadsområde Norra Mälardalen:
Victoria Axberg, 010-486 09 18

Chef marknadsområde Småland Blekinge:
Linda Schön, 010-486 93 49

Chef marknadsområde Västra Svealand:
Göran Persson, 010-486 85 23

Chef marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland:
Monica Ståhl, 010-486 97 70

Chef marknadsområde Skåne:
Pia Gustavsson, 010-486 36 69

Chef marknadsområde Nationell Service:
Stefan Popovic, 010-486 87 40

Chef marknadsområde Nordvästra Götaland:
Michael Leufkens, 010-486 62 31

Chef marknadsområde Södra Norrland:
Christina Storm Wiklander, 010-486 98 58

Chef marknadsområde Norra Norrland:
Göran Nilsson, 010-486 74 96

Chef marknadsområde Göteborg Halland:
Eva Lindh-Pernheim, 010-486 29 01

Chef marknadsområde Stockholm Gotland:
Pia Ackmark, 010-488 06 11

Tillägsinformation