Ledning och styrelse

Arbetsförmedlingens styrelse

Ordförande:
Lena Erixon

Generaldirektör Arbetsförmedlingen:
Mikael Sjöberg

Christina Johansson
Mari Andersson
Henry Ohlsson
Joachim Berner
Catharina Håkansson Boman
Ebba Lindsö
Ingrid Petersson

Arbetsförmedlingens ledningsgrupp

I Arbetsförmedlingens ledningsgrupp ingår generaldirektören, stabschefer, avdelningschefer och övriga som generaldirektören i särskilda beslut utser:

Generaldirektör:
Mikael Sjöberg, 010-488 43 20

Biträdande generaldirektör:
Clas Olsson, 010-487 28 51

Analysdirektör:
Mats Wadman, 010-488 41 77

Chef Internationella staben
Elisabet Arp, 010-486 43 86

Chef Ledningsstaben:
Thomas Hagman, 010-488 07 52

Direktör för avdelningen Förmedlingstjänster:
Marie Linell Persson, 010-486 70 06

Direktör för avdelningen Nationella kunder
Said Maroufkhani, 010-486 71 49

Direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete:
Henrietta Stein, 010-486 97 98

Tillförordnad direktör för avdelningen Integration och etablering:
Pia Gustavsson, 010-486 36 69

Ekonomidirektör:
Anders Persson, 010-487 68 92

Tillförordnad förvaltningsdirektör:
Erik Sandström, 010-488 38 09

Kommunikationsdirektör:
Helena Engqvist, 010-487 28 10

Personaldirektör:
Annette Ekström, 010-487 23 38

Produktionsdirektör:
Karin Leth, 010-487 46 36 

Arbetsförmedlingens marknadsorganisation

Chef marknadsområde Norra Mälardalen:
Victoria Axberg, 010-486 09 18

Chef marknadsområde Småland:
Linda Schön, 010-486 93 49

Chef marknadsområde Västra Svealand:
Göran Persson, 010-486 85 23

Tillförordnad chef marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland:
Monica Ståhl, 010-486 97 70

Chef marknadsområde Södra Götaland:
Mattias Buvari, 010-486 18 34

Chef marknadsområde Nationell Service:
Eva-Lisa Höglund, 010-486 43 34

Chef marknadsområde Nordvästra Götaland:
Michael Leufkens, 010-486 62 31

Chef marknadsområde Södra Norrland:
Christina Storm Wiklander, 010-486 98 58

Chef marknadsområde Norra Norrland:
Göran Nilsson, 010-486 74 96

Chef marknadsområde Göteborg Halland:
Eva Lindh-Pernheim, 010-486 29 01

Chef marknadsområde Stockholm Gotland:
Pia Ackmark, 010-488 06 11

Tillägsinformation