Arbetsförmedlingen

Varselstatistik

Varje månad publiceras månadens inkomna varsel. Enligt främjandelagen är en arbetsgivare, privat eller offentlig, skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen inför driftsinskränkning av minst fem arbetstagare. Mindre driftinskränkningar ingår inte i statistiken.

Antal varsel och antal berörda personer

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2015

Klockan 8 följande dagar presenterar vi ny månadsstatistik. Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

 • 13 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 15 juni
 • 9 juli
 • 12 augusti
 • 10 september
 • 12 oktober
 • 11 november
 • 14 december