Arbetsförmedlingen

Tidigare statistik

Här finns historiska serier av statistik.

Platser

Nyanmälda och kvarstående lediga platser (riket, län, kommun).
 1996 - 2014

Sökande 1996 - 2014

Sökande som fått arbete, öppet arbetslösa,
sökande i program med aktivitetsstöd m m.
 Riket Län Kommun

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,

andelar av befolkningen

 1996 - 2014

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,

andelar av den registerbaserade arbetskraften

 2008 - 2014

Arbetssökande fördelade efter a-kassatillhörighet

Öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda samt sökande i program med aktivitetsstöd.
2006   2007   2008   2009   2010   2011  2012  2013 2014

2015: jan feb mar apr

Varselstatistik per län

Antal personer berörda av varsel om uppsägning.
 1992 - 2014
2015: jan feb mar apr

Varselstatistik per näringsgren (riket)

Antal arbetsställen och antal personer berörda av varsel om uppsägning.
År:  1992 - 2014
Månad:  1992 - 2014
2015: jan feb mar apr          

Tillägsinformation