Arbetsförmedlingen

Tidigare statistik

Här finns historiska serier av statistik.

Platser

Nyanmälda och kvarstående lediga platser (riket, län, kommun).
1996 – 2013

Sökande 1996 - 2013

Sökande som fått arbete, öppet arbetslösa,
sökande i program med aktivitetsstöd m m.
Riket   Län   Kommun

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,

andelar av befolkningen

1996 – 2013

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,

andelar av den registerbaserade arbetskraften

2008 – 2013

Arbetssökande fördelade efter a-kassatillhörighet

Öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda samt sökande i program med aktivitetsstöd.
2006   2007   2008   2009   2010   2011  2012  2013

2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep okt nov

Varselstatistik per län

Antal personer berörda av varsel om uppsägning.
1992 – 2013

2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep okt nov

Varselstatistik per näringsgren (riket)

Antal arbetsställen och antal personer berörda av varsel om uppsägning.
År: 1992 – 2013
Månad: 1992 – 2013

2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep okt nov

Tillägsinformation