Arbetsförmedlingen

Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

11 juni 2014
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015
95 000 fler jobb 2014 och 2015
Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015.
29 januari 2014
Var finns jobben 2014?
Lättare få jobb inom många yrken
Under 2014 beräknar Arbetsförmedlingen att drygt 1 300 000 rekryteringar genomförs. Erfarna och utbildade kommer att möta en god arbetsmarknad inom flera yrken, men inom ett antal yrkesområden blir konkurrensen om jobben fortsatt hård. Och de som saknar gymnasiekompetens får fortsatt svårt att hitta ett jobb.
12 december 2013
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015
116 000 fler jobb — arbetslösheten minskar
Sysselsättningen bedöms öka med 116 000 personer på två år. Jobben kommer främst inom den privata tjänstesektorn. Arbetslösheten minskar från 8,1 procent i år till 7,8 procent 2014 och 7,4 procent 2015.
27 juni 2013
Var finns jobben 2013 och första halvåret 2014?
Lättare få jobb inom många yrken
Tillgången på jobb ökar. Inom många yrken kommer utbildade och erfarna att möta en god arbetsmarknad, men det är fortsatt kärvt för nyexaminerade. Tuffast blir det för den som saknar utbildning.
11 juni 2013
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2013 och 2014
Jobben blir fler men arbetslösheten består
Svensk ekonomi och arbetsmarknad står emot den svaga konjunkturen i omvärlden. Sysselsättningen bedöms öka med 68 000 personer på två år. Men arbetslösheten hålls uppe — 8,5 procent i år och 8,3 nästa år — då många nya träder in i arbetskraften, inte minst utrikes födda. Tillskottet av utrikes födda är mycket viktigt för att sysselsättningen ska kunna öka på sikt eftersom antalet inrikes födda minskar genom att fler går i pension.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Beställning

Rapporter/prognoser märkta med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Visa beställningsrutiner