Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter


Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?


Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.

Sök

05 december 2012
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2013 och 2014
Sysselsättningen viker nedåt
Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden och sysselsättningen bedöms öka med 7 000 personer i år. Men nu vänder det nedåt. 2013 och 2014 minskar sysselsättningen med sammanlagt 40 000 personer. Störst blir jobbförlusten inom industri och byggverksamhet.
28 juni 2012
Var finns jobben 2012 och första halvåret 2013?
Jobb för arbetssökande med god utbildning
Under det närmaste året kommer det att bli fler jobb inom data, teknik samt restaurang och service. Ökningen av jobb gäller främst yrken med höga krav på utbildning och kompetens, men innebär också öppningar för dem med utbildning på gymnasienivå. På längre sikt kommer rekryteringsbehoven att öka inom många yrken genom den stora generationsväxlingen.
12 juni 2012
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2012 och 2013
20 000 fler sysselsatta på två år
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20 000 personer under åren 2012 och 2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad. Tillväxten av nya jobb kommer inom byggnadsverksamheten och området privata tjänster.
26 januari 2012
Var finns jobben 2012?
Svårare att få jobb inom de flesta yrken
Tillgången på lediga jobb kommer att minska under åren 2012 och 2013 och minskningen berör de flesta yrkesområden. Det gör att arbetssökande får svårare att snabbt hitta ett arbete och att konkurrensen om jobben blir större. De yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av ökade pensionsavgångar och genom att det utbildas för få.
07 december 2011
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2012 och 2013        
Arbetslösheten stiger till 8,5 procent år 2013
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i sina framtidsbedömningar. Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013. Sysselsättningen kommer att öka med 90 000 år 2011, men försvagas och vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Beställning

Rapporter/prognoser märkta med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Visa beställningsrutiner