Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter


Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?


Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.

Sök

11 juni 2013
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2013 och 2014
Jobben blir fler men arbetslösheten består
Svensk ekonomi och arbetsmarknad står emot den svaga konjunkturen i omvärlden. Sysselsättningen bedöms öka med 68 000 personer på två år. Men arbetslösheten hålls uppe — 8,5 procent i år och 8,3 nästa år — då många nya träder in i arbetskraften, inte minst utrikes födda. Tillskottet av utrikes födda är mycket viktigt för att sysselsättningen ska kunna öka på sikt eftersom antalet inrikes födda minskar genom att fler går i pension.
25 januari 2013
Var finns jobben 2013?
Färre yrken med stor brist på arbetskraft
Var finns jobben 2013? Försvagningen på arbetsmarknaden gör att konkurrensen om jobben ökar.
5 december 2012
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2013 och 2014
Sysselsättningen viker nedåt
Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden och sysselsättningen bedöms öka med 7 000 personer i år. Men nu vänder det nedåt. 2013 och 2014 minskar sysselsättningen med sammanlagt 40 000 personer. Störst blir jobbförlusten inom industri och byggverksamhet.
28 juni 2012
Var finns jobben 2012 och första halvåret 2013?
Jobb för arbetssökande med god utbildning
Under det närmaste året kommer det att bli fler jobb inom data, teknik samt restaurang och service. Ökningen av jobb gäller främst yrken med höga krav på utbildning och kompetens, men innebär också öppningar för dem med utbildning på gymnasienivå. På längre sikt kommer rekryteringsbehoven att öka inom många yrken genom den stora generationsväxlingen.
12 juni 2012
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2012 och 2013
20 000 fler sysselsatta på två år
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20 000 personer under åren 2012 och 2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad. Tillväxten av nya jobb kommer inom byggnadsverksamheten och området privata tjänster.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Beställning

Rapporter/prognoser märkta med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Visa beställningsrutiner