Arbetsförmedlingen

Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter


Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?


Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.

Sök

2 februari 2010
Var finns jobben? - Arbetsförmedlingens bedömning för 2010 och en långsiktig utblick
Ljus i tunneln för många yrken
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser visar att arbetsmarknaden kommer att förbättras för många yrken. Nedgången i sysselsättningen upphör i en mängd yrkesområden och för några sker en ökning under 2010. Fler jobb väntas framför allt inom den privata tjänstesektorn, exempelvis yrken inom handel och data. Inom andra yrken sker en minskning: exempelvis inom industrin samt inom den offentliga tjänstesektorn såsom vissa lärare, omsorgsyrken med mera.
9 december 2009
Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011
Arbetslösheten kulminerar 2010
Prognosen visar att den värsta nedgången på arbetsmarknaden har passerats. Nedgången av sysselsättningen bromsar in kraftigt under år 2010 och upphör under andra halvåret 2010. Arbetslösheten år 2010 beräknas bli 9,4 procent och förväntas 2011 sjunka till 9,1 procent.
26 juni 2009
Var finns jobben 2009 och 2010?
Sysselsättningen faller inom ett flertal yrken
Sysselsättningen faller i en mängd yrkesområden under 2009 och 2010 och främst drabbas tillverkning, bygg och administrativa yrken. Brist väntas inom vissa yrken inom hälso- och sjukvård, pedagogik samt vissa specialister inom teknik och data. De som drabbas hårdast då konkurrensen om varje ledigt jobb hårdnar är nyutexaminerade utan yrkeserfarenhet. 2009 minskar sysselsättningen med 125 000 trots att det kommer ske cirka 1 miljon rekryteringar och en liknande utveckling gäller för 2010.
9 juni 2009
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010
539 000 arbetslösa år 2010
539 000 personer eller 11,3 procent bedöms vara arbetslösa år 2010. Det är en ökning med 245 000 personer på två år. Under samma period faller sysselsättningen med 260 000 personer. Trots dramatiken i talen bygger dessa på att läget på arbetsmarknaden stabiliseras andra halvåret 2010.
7 april 2009
Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010, reviderad prognos
Över en halv miljon arbetslösa år 2010
Den ekonomiska nedgången i omvärlden och i Sverige har blivit värre än väntat och den drabbar nu arbetsmarknaden med full kraft. Arbetslösheten bedöms öka från 6,1 procent 2008 till 11,0 procent 2010. Det betyder att arbetslösheten för 2010 har skrivits upp med 2 procentenheter jämfört med föregående prognos hösten 2008. Arbetslösheten bedöms därmed öka med cirka 225 000 personer till 520 000 personer mellan åren 2008 och 2010.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Beställning

Rapporter/prognoser märkta med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Visa beställningsrutiner