Arbetsförmedlingen

Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

1 juli 2010
Arbetsförmedlingens yrkeskompass 2010/2011
Jobben ökar inom många yrken
Sysselsättningen ökar nu inom alltfler yrken och har sedan hösten 2009 ökat med 35 000 personer1. En utveckling som förstärks under åren 2010 till 2011. Uppgången av sysselsättningen kommer att beröra de flesta yrkesområden och regioner.
9 juni 2010
Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011
Sysselsättningen stiger med 78 000
Prognosen visar att arbetsmarknadsläget förbättras stadigt under 2010 och 2011, men genom att fler kommer in på arbetsmarknaden förblir arbetslösheten hög. Sysselsättningen ökar påtagligt och 2011 beräknas det vara 78 000 fler sysselsatta än 2009. Det betyder att hela jobbförlusten från slutet av 2008 och 2009 är återtagen vid slutet av 2011. Arbetslösheten beräknas år 2010 bli 9,3 procent och förväntas 2011 sjunka till 9,0 procent.
2 februari 2010
Var finns jobben? - Arbetsförmedlingens bedömning för 2010 och en långsiktig utblick
Ljus i tunneln för många yrken
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser visar att arbetsmarknaden kommer att förbättras för många yrken. Nedgången i sysselsättningen upphör i en mängd yrkesområden och för några sker en ökning under 2010. Fler jobb väntas framför allt inom den privata tjänstesektorn, exempelvis yrken inom handel och data. Inom andra yrken sker en minskning: exempelvis inom industrin samt inom den offentliga tjänstesektorn såsom vissa lärare, omsorgsyrken med mera.
9 december 2009
Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011
Arbetslösheten kulminerar 2010
Prognosen visar att den värsta nedgången på arbetsmarknaden har passerats. Nedgången av sysselsättningen bromsar in kraftigt under år 2010 och upphör under andra halvåret 2010. Arbetslösheten år 2010 beräknas bli 9,4 procent och förväntas 2011 sjunka till 9,1 procent.
26 juni 2009
Var finns jobben 2009 och 2010?
Sysselsättningen faller inom ett flertal yrken
Sysselsättningen faller i en mängd yrkesområden under 2009 och 2010 och främst drabbas tillverkning, bygg och administrativa yrken. Brist väntas inom vissa yrken inom hälso- och sjukvård, pedagogik samt vissa specialister inom teknik och data. De som drabbas hårdast då konkurrensen om varje ledigt jobb hårdnar är nyutexaminerade utan yrkeserfarenhet. 2009 minskar sysselsättningen med 125 000 trots att det kommer ske cirka 1 miljon rekryteringar och en liknande utveckling gäller för 2010.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Beställning

Rapporter/prognoser märkta med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Visa beställningsrutiner