Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du statistik för valfri månad, ett år tillbaka. Sök på kön, län, kommun, utrikes födda och ungdomar.

Antal arbetslösa per

a-kassatillhörighet

Statistik i majUngdomar

Uppföljning ungdomar 16-24 år
90 dagar efter inskrivning

Statistik i maj

Antal ungdomar 16-24 år med minst 120 dgr sammanhängande tid i öppen arbetslöshet

Statistik i maj

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2016

Klockan 8 följande dagar presenterar vi ny månadsstatistik. Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

 • 13 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 12 april
 • 12 maj
 • 13 juni
 • 6 juli
 • 11 augusti
 • 12 september
 • 11 oktober
 • 11 november
 • 7 december