Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata september 2016

Riket

2016-09 2015-09

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

645 268

660 795

- därav inom etableringsuppdraget

63 228

50 710

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

357 613

368 891

- därav inom etableringsuppdraget

52 394

42 196

Tid utan arbete mer än 6 månader

210 281

209 633

- därav inom etableringsuppdraget

35 114

29 285

Tid utan arbete mer än 12 månader

144 880

141 452

- därav inom etableringsuppdraget

22 014

17 713

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

96 165

98 953

- därav inom etableringsuppdraget

844

582

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

89 450

90 434

- därav inom etableringsuppdraget

2 635

2 387

NYSTARTSJOBB

47 194

46 207

- därav inom etableringsuppdraget

2 195

1 575

YRKESINTRODUKTION

816

1 149

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

1 719

0

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

52 311

55 161

- därav inom etableringsuppdraget

5 160

3 970

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, september 2016

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, september 2016

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2016

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 13 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 12 april
 • 12 maj
 • 13 juni
 • 6 juli
 • 11 augusti
 • 12 september
 • 11 oktober
 • 11 november
 • 12 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden