Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata juli 2016

Riket

2016-07 2015-07

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

647 809

666 934

- därav inom etableringsuppdraget

59 362

48 674

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

349 557

360 823

- därav inom etableringsuppdraget

47 554

39 457

Tid utan arbete mer än 6 månader

213 007

211 783

- därav inom etableringsuppdraget

33 283

27 172

Tid utan arbete mer än 12 månader

142 499

138 127

- därav inom etableringsuppdraget

20 633

16 274

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

101 963

106 066

- därav inom etableringsuppdraget

932

612

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

90 170

91 822

- därav inom etableringsuppdraget

2 727

2 451

NYSTARTSJOBB

48 199

47 427

- därav inom etableringsuppdraget

2 381

1 572

YRKESINTRODUKTION

849

1 140

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

866

0

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

56 205

59 656

- därav inom etableringsuppdraget

5 768

4 582

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, juli 2016

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, juli 2016

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2016

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 13 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 12 april
 • 12 maj
 • 13 juni
 • 6 juli
 • 11 augusti
 • 12 september
 • 11 oktober
 • 11 november
 • 7 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden