Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata juni 2016

Riket

2016-06 2015-06

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

641 834

658 810

- därav inom etableringsuppdraget

57 910

47 694

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

345 581

354 066

- därav inom etableringsuppdraget

46 712

39 022

Tid utan arbete mer än 6 månader

211 017

208 914

- därav inom etableringsuppdraget

32 894

26 809

Tid utan arbete mer än 12 månader

142 346

137 153

- därav inom etableringsuppdraget

20 288

16 025

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

100 784

104 536

- därav inom etableringsuppdraget

866

547

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

90 357

92 401

- därav inom etableringsuppdraget

2 637

2 381

NYSTARTSJOBB

48 617

48 112

- därav inom etableringsuppdraget

2 344

1 541

YRKESINTRODUKTION

861

1 129

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

880

0

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

54 754

58 566

- därav inom etableringsuppdraget

5 351

4 203

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, juni 2016

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support

Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2016

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 13 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 12 april
 • 12 maj
 • 13 juni
 • 6 juli
 • 11 augusti
 • 12 september
 • 11 oktober
 • 11 november
 • 7 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden