Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata augusti 2016

Riket

2016-08 2015-08

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

647 901

664 982

- därav inom etableringsuppdraget

61 364

49 534

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

354 876

367 132

- därav inom etableringsuppdraget

50 095

40 803

Tid utan arbete mer än 6 månader

214 345

211 689

- därav inom etableringsuppdraget

34 462

28 294

Tid utan arbete mer än 12 månader

143 627

139 988

- därav inom etableringsuppdraget

21 253

16 963

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

99 362

102 263

- därav inom etableringsuppdraget

866

609

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

90 004

91 093

- därav inom etableringsuppdraget

2 720

2 354

NYSTARTSJOBB

47 707

46 584

- därav inom etableringsuppdraget

2 267

1 513

YRKESINTRODUKTION

832

1 167

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

1 532

0

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

53 588

56 743

- därav inom etableringsuppdraget

5 416

4 255

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, augusti 2016

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, augusti 2016

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2016

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 13 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 12 april
 • 12 maj
 • 13 juni
 • 6 juli
 • 11 augusti
 • 12 september
 • 11 oktober
 • 11 november
 • 12 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden