Arbetsförmedlingen

Statistik och publikationer

Här publiceras statistik, yrkesprognoser, remissvar, rapporer och andra publikationer av Arbetsförmedlingen.

Statistik

Statistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, varsel med mera.

Verksamhetsstatistik

Prognoser

Prognoser för arbetsmarknadens utveckling och för yrken och yrkesområden.

Arbetsmarknadsprognoser

Rapporter

Arbetsmarknadsrapporter, återrapporteringar, uppföljningsrapporter och forskingsrapporter.

Rapporter

Remissvar

Arbetsförmedlingens remissvar och remissyttranden på remisser från 2015 och 2016.

Remissvar

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialen utgår ifrån myndighetens uppdrag och riktar sig till olika målgrupper.

Utbildningsmaterial

Platsjournalen

En gratis tidning för arbetssökande med tips, råd och lediga jobb. Utges en gång i veckan.

Platsjournalen