Pressmeddelande, 
11 maj 2012
Arbetsmarknaden i april 2012

Efterfrågan på arbetskraft minskar

Under april månad fortsatte arbetsmarknaden att försvagas. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av april var 384 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd och det är 14 000 fler än för ett år sedan. Antalet motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Både antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen och antalet personer som påbörjat någon form av arbete minskade.
— Av dem som var inskrivna på Arbetsförmedlingen under april har 48 000 personer påbörjat någon form av arbete. Vi märker dock att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att falla och att antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar minskade jämfört med april månad förra året. De som drabbas först av försvagningen är de personer som är nya på arbetsmarknaden och de som har tillfälliga anställningar, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

Den totala arbetslösheten stiger


Vid månadens slut var 384 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är nästan 14 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av antalet totalt inskrivna arbetslösa var 199 000 personer öppet arbetslösa, medan 185 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 4,3 respektive 4,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa var 21 000 personer, vilket är 1 000 fler än i april år 2011.

60 000 nya lediga platser


Landets arbetsgivare anmälde 60 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är 2 000 färre än under motsvarande månad ett år tidigare. Även ferieplatserna minskade något. Under april fick 48 000 personer någon form av arbete, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan. Antalet personer som hade nystartsjobb minskade med drygt 2 000 till 43 000 personer.

Kort om april


Inom parentes anges motsvarande siffror för april år 2011.
  • 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 384 308 personer (370 718)
  • 47 827 personer fick arbete (52 015)
  • 60 131 nya lediga platser anmäldes (61 833)
  • 3 682 personer varslades om uppsägning (3 463) 21 240 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 130)
  • 198 972 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (193 926)
  • 185 336 personer deltog i program med aktivitetsstöd (176 792)
*4,3 (4,3) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.
Diagram över månadsstatistiken

April 2011 jämfört med april 2012

Månadsstatistiken för maj publiceras den 15 juni klockan 8:00.

Fakta om statistiken


Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Dela |

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:


Clas Olsson, analyschef
010-487 28 51

Presskontakt:


Christina Mångård, pressekreterare
010-486 70 53

Ytterligare information:


Hans Tydén, analytiker
010-487 04 96