Pressmeddelande, 
11 maj 2010
Arbetsmarknadsläget i april 2010

Försiktig optimism på arbetsmarknaden

Efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden börjar åter öka. Antalet nya platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen uppgick i april till 48 000. Det är 14 000 fler än samma tid förra året. Även antal personer som fick någon form av arbete var fler, 53 000 personer. Det är 11 000 fler jämfört med 2009. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick sammantaget till 412 000 personer, motsvarande 9,0 procent av arbetskraften.
Det är fler lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen jämfört med samma period 2009. Även antalet feriejobb har ökat med 1 000 platser jämfört med samma period förra året. Antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är dock högre än för ett år sedan, men det mesta tyder på att ökningen upphör inom en snar framtid.

- Läget på arbetsmarknaden går mot en stabilisering. Fler får jobb och många arbetssökande har fått praktikplatser och nystartsjobb. Det är glädjande att antalet nystartsjobb på ett år närmast fördubblats. Nu har 29 000 personer ett nystartsjobb och det är en bra anställning för att komma in på arbetsmarknaden, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Det anmäldes 48 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen i april. Det är 14 000 fler än för ett år sedan. De branscher som nu efterfrågar arbetskraft är finans- och uppdragsverksamhet, handel, transport, vård och omsorg.

Många arbetssökande använder sig av möjligheten att få hjälp med sitt arbetssökande av jobbcoacher. I april månad anlitade 10 034 personer Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher och 23 368 anlitade extern jobbcoach. En månad efter avslutad coachning har 25 procent av de arbetssökande som anlitat extern eller intern coach någon form av arbete.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 14 juni kl 10.00.

Arbetsförmedlingen Kultur Media publicerar månadsstatistiken för april den 17 maj kl 10.00.

Bild på diagram över statistiken för april 2010 jämfört med april 2009

April 2010 jämfört med april 2009

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen är den siffra som närmast svarar mot SCB:s siffra för arbetslösheten.

SCB relaterar dessutom antalet arbetslösa till arbetskraften, när man anger arbetslösheten i procent. Eftersom det saknas tillförlitlig och aktuell statistik för arbetskraften på kommun- och länsnivå, relaterar Arbetsförmedlingen till motsvarande befolkning (16-64 år) istället för till arbetskraften. Denna siffra är lägre än den som erhålls om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.

Dela |

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:


Clas Olsson, chef Analysavdelningen
010-487 28 51

Presskontakt:


Christina Mångård, pressekreterare
010-486 70 53

Ytterligare information:


Hans Tydén, analytiker
010-487 04 96