Pressmeddelande, 
17 april 2012
Arbetsmarknaden i mars 2012

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas

Försvagningen av arbetsmarknaden fortsatte även under mars månad. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av mars var 396 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 8 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Dessutom har både antalet lediga platser och antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som påbörjade någon form av arbete minskat.
— Jämfört med för ett år sedan är det tydligt att arbetsmarknaden har försvagats. Det visar bland annat att antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att öka och efterfrågan på arbetskraft är inte lika stor som förra året. Men det görs fortfarande många rekryteringar. Landets arbetsgivare anmälde 70 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen under mars månad och 46 000 personer fick någon form av arbete. Av dem var 11 000 ungdomar, säger Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef.

Den totala arbetslösheten stiger


Vid månadens slut var 396 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 8 000 fler än ett år tidigare. Det motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av dessa var 211 000 personer öppet arbetslösa medan 185 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 4,5 respektive 4,0 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Färre lediga platser — färre fick arbete


Landets arbetsgivare anmälde 70 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 4 000 färre än under motsvarande månad förra året. Platstillgången minskade tydligt inom verkstadsindustrin, medan den starkaste ökningen var inom området personliga och kulturella tjänster. Knappt 46 000 personer fick någon form av arbete, vilket var nästan 7 000 färre än för ett år sedan. Antalet personer som hade nystartsjobb minskade med 1 000 till knappt 43 000 personer.

Kort om mars


Inom parentes anges motsvarande siffror för 2011.  
  • 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5)* Sammanlagt 395 775 personer (387 557)
  • 45 531 personer fick arbete (52 100)
  • 69 892 nya lediga platser anmäldes (74 037)
  • 4 974 personer varslades om uppsägning (3 045)
  • 24 406 personer anmälde sig som arbetslösa (24 836)
  • 210 868 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (206 667)
  • 184 907 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 890)

*4,5 (4,5) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (4,0) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Diagram över månadsstatistiken

Mars 2011 jämfört med mars 2012

Månadsstatistiken för april publiceras den 11 maj klockan 8:00.

Fakta om statistiken


Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Dela |

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:


Tord Strannefors, prognoschef,
010-486 99 29

Presskontakt:


Christina Mångård, pressekreterare,  
010-486 70 53

Ytterligare information:


Hans Tydén, analytiker,
010-487 04 96