Pressmeddelande, 
10 februari 2012
Arbetsförmedlingen deltar på immigrantmässan

Arbetsförmedlingen matchar internationell kompetens på immigrantmässa i Holland

Arbetsförmedlingen deltar på immigrantmässan i Utrecht, Holland den 11-12 februari för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens internationellt. Trots att arbetsmarknaden visar på vikande konjunktur så söker många arbetsgivare kompetens som inte går att finna nationellt. Därför kommer Arbetsförmedlingen och flera Eures-rådgivare från Sverige att medverka.
Fokus kommer att ligga på 5 branscher som bemannas av Eures-rådgivare samt branschkunniga. Dessa branscher är: IT, sjukvård, industri/teknik, Transport och gruvnäring. Vid dessa branschbord kan mässdeltagarna matchas mot de uppdrag som företag lämnat till dem som bemannar borden.
 
Besökarna har många frågor kring arbetsmarknad, levnadsförhållanden, företagsklimat och "hur gör jag när jag har bestämt mig för att flytta" med mera.

- Det finns ett klart behov att rekrytera utomlands. Vi har en rad bristyrken i Sverige där arbetsgivare har svårt att hitta den kompetens som de behöver. Till mässan i Utrecht kommer människor som är intresserade av att flytta till ett annat land för att arbeta men också för att starta och driva företag, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.
Svenskt deltagande på mässan i Utrecht ökar från år till år och förutom ett stort antal svenska kommuner, deltar flera stora företag och landsting. Utrecht är den största mässan i Europa för en person som vill emigrera. 2011 kom 12 000 betalande besökare. I år väntas ännu fler.

 
Fakta
Tillsammans med arbetsförmedlingar i övriga Europa ingår Arbetsförmedlingen i Sverige i ett nätverk — Eures, EURopean Employment Services. Eures-nätverket består av Eures-rådgivare,  som är specialister på den europeiska, gemensamma arbetsmarknaden.

Dela |

Tillägsinformation

Kontakt

Presskontakt:


Fredrik Möller, Pressekreterare
010-486 73 22