Arbetsförmedlingen

Genrebilder

Fasadskylt
Fasadskylt

Hämta bild

Fotograf: Lennart Perlenhem

Fasadskylt
Fasadskylt

Hämta bild

Fotograf: Lennart Perlenhem

Kundarbetsplats på Arbetsförmedlingen
Kundarbetsplats på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Informationsmaterial på Arbetsförmedlingen
Informationsmaterial på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Kundarbetsplats
Kundarbetsplats på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Öppetskylt
Öppetskylt på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Platsbanken-app
Platsbanken-app

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Platsjournalen
Platsjournalen löpsedel

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Golvskylt
Golvskylt på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Foto: Studio CA

Tidningen Platsjournalen
Tidningen Platsjournalen

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Direktservice
Direktservice på förmedling

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild från en informationspunkt i direktservice
Informationspunkt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Informationstavla
Informationstavla

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild från en kundarbetsplats
Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Kundarbetsplats
Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild på en kundarbetsplats
Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Tidningen Platsjournalen
Tidningen Platsjournalen

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild på en kundarbetsplats
Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Tillägsinformation