Arbetsförmedlingen

Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Aktuellt

Arbetsförmedlingens prognos Var finns jobben? för åren 2016 och 2017

Presentation av prognosen från presskonferens den 29 juni:

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 14 juni 2016
Ny arbetsmarknadsrapport
Allt mer tudelad arbetsmarknad
De arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden fortsätter att öka och utgör nu en majoritet av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Många av dem har svårt att få jobb, trots den starka konjunkturen.
Pressmeddelande, 13 juni 2016
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik maj 2016
Arbetslösheten fortsätter nedåt
348 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet på maj. Det är 7 000 färre än för ett år sedan. Men det är inte alla grupper som har lätt att få arbete.
Pressmeddelande, 8 juni 2016
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017
144 000 nya jobb – men bristen på arbetskraft tilltar
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 144 000 personer och arbetslösheten fortsätter att sjunka. I år väntas arbetslösheten bli 6,9 procent för att 2017 falla till 6,6 procent. Under nästa år tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten.
Pressmeddelande, 2 juni 2016
Ny överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen
Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen har undertecknat en nationell överenskommelse om ökad samverkan. Syftet är att fler människor ska få hjälp att komma ut i arbetslivet via Svenska kyrkans församlingar.
Pressmeddelande, 30 maj 2016
Ny chefsjurist på Arbetsförmedlingen
Anna Middelman blir ny chefsjurist på Arbetsförmedlingen. I dag jobbar hon som chefsjurist på Arbetsmiljöverket och har bakgrund som rättssakkunnig vid regeringskansliet där hon bland annat arbetade med arbetsmarknadspolitiska frågor.