Arbetsförmedlingen

Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Aktuellt

Arbetsförmedlingens prognos Var finns jobben? för åren 2016 och 2017

Presentation av prognosen från presskonferens den 29 juni:

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 8 juni 2016
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017
144 000 nya jobb – men bristen på arbetskraft tilltar
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 144 000 personer och arbetslösheten fortsätter att sjunka. I år väntas arbetslösheten bli 6,9 procent för att 2017 falla till 6,6 procent. Under nästa år tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten.
Pressmeddelande, 2 juni 2016
Ny överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen
Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen har undertecknat en nationell överenskommelse om ökad samverkan. Syftet är att fler människor ska få hjälp att komma ut i arbetslivet via Svenska kyrkans församlingar.
Pressmeddelande, 30 maj 2016
Ny chefsjurist på Arbetsförmedlingen
Anna Middelman blir ny chefsjurist på Arbetsförmedlingen. I dag jobbar hon som chefsjurist på Arbetsmiljöverket och har bakgrund som rättssakkunnig vid regeringskansliet där hon bland annat arbetade med arbetsmarknadspolitiska frågor.
Pressmeddelande, 24 maj 2016
Ny tjänst på Arbetsförmedlingen:
Företagsrådgivare ska öka servicen till arbetsgivare
År 2014 lanserade Arbetsförmedlingen en långsiktig satsning för att stärka kontakterna med arbetsgivarna. De senaste två åren har arbetsgivarkontakterna blivit allt fler. För att bli än mer offensiva i detta viktiga arbete inför Arbetsförmedlingen en ny tjänst- företagsrådgivare. Tjänsten presenteras i en ny rapport som offentliggörs idag.
Pressmeddelande, 12 maj 2016
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2016
Färre unga arbetslösa
I slutet på april var 360 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 5 000 färre än samma månad förra året. Särskilt tydlig är nedgången bland ungdomarna. På ett år har de minskat från 70 000 till 61 000 inskrivna arbetslösa.