Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 27 februari 2014
Pressmeddelande
Inga belägg för fusk med arbetssökande
Arbetsförmedlingen gör återkommande kontroller av registren över arbetslösa för att se att ingen är inskriven på ett felaktigt sätt och att de rutiner som finns följs på ett korrekt sätt. Inga bevis har framkommit i de kontroller som gjorts att personer systematiskt blivit felaktigt registrerade som SVT Sydnytt rapporterat om under morgonen.
Pressmeddelande, 24 februari 2014
Återrapport om utvecklingsanställning
Samhall väg tillbaka från sjukskrivning
Över 1 400 personer som har lämnat sjukskrivningen har fått en utvecklingsanställning hos Samhall AB sedan maj 2012.
Pressmeddelande, 17 februari 2014
Folkhögskolesatsningen
Många unga arbetslösa studerar vidare
Fem av tio deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser går vidare till studier eller arbete efter avslutad kurs. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.
Pressmeddelande, 11 februari 2014
Arbetsmarknaden januari 2014
Arbetslösheten minskar främst bland ungdomar
Under årets första månad fortsatte arbetslösheten att minska. I slutet av januari uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 412 000 personer, vilket motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är en minskning med 11 000 personer på ett år.
Pressmeddelande, 05 februari 2014
Färre meddelanden till a-kassorna
Regeringen ger nu Arbetsförmedlingen tillgång till vem som har a-kassa. Därmed kommer tusentals onödiga meddelande varje månad till a-kassorna och till sökande att upphöra.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt

Minskning av inskrivna arbetslösa i alla län
2014-04-11 | De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av mars var 393 00 personer...
Översyn av tjänsten etableringslots
2014-03-31 | I media är det i dagarna fokus på oseriösa lotsföretag. Sedan hösten 2013 har Arbetsförmedlingen skärpt uppföljningen av lotsar. Trots förstärkt...
Arbetslösheten fortsätter att minska
2014-03-11 | Inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av februari uppgick antalet...
Mikael Sjöberg ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen
2014-02-27 | Regeringen har i dag utsett Mikael Sjöberg till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Han är i dag generaldirektör för Arbetsmiljöverket och...