Arbetsförmedlingen

Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Här nedan kan du se inspelningen från pressträffen om Arbetsförmedlingens prognos:

Hur utvecklas arbetsmarknaden år 2015 och 2016?

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 26 november 2014
Promemoria från Arbetsförmedlingen
Fler utrikesfödda akademiker i jobb
Gapet i sysselsättningsgrad mellan utrikesfödda högutbildade och svenska högutbildade minskar. Fler utomeuropeiskt födda akademiker har fått jobb i nivå med sin utbildning.
Pressmeddelande, 11 november 2014
Arbetsmarknaden oktober 2014
Fortsatt minskning av inskrivna arbetslösa
I slutet av oktober var 373 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 29 000 färre än samma månad i fjol. Totalt är 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften inskrivna arbetslösa.
Pressmeddelande, 3 november 2014
Arbetsförmedlingens återrapport om etableringsuppdraget
Fler högutbildade till Sverige
Den genomsnittliga utbildningsnivån ökar bland de personer som kommer till Sverige. Nästan en tredjedel har en eftergymnasial utbildning. Men för att ta tillvara på deras kompetens krävs bland annat mer resurser till fler arbetsförmedlare, enligt Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 10 oktober 2014
Arbetsmarknaden september 2014
Störst minskning av antalet inskrivna arbetslösa kvinnor
Totalt 371 000 personer (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i september. Det är 31 000 färre än samma period i fjol. Minskningen av antalet inskrivna arbetslösa går snabbare bland kvinnor än bland män.
Pressmeddelande, 30 september 2014
Jobba i Europa
Unga får ekonomiskt stöd för att jobba utomlands
Nu kan unga som vill jobba i något annat EU-land få ekonomiskt stöd via ett projekt på Arbetsförmedlingen. Arbetssökande mellan 18-30 år som får en anställning i ett annat EU-land under sex månader eller längre kan ansöka om ersättning för kostnader. Pengarna är tänkta som ett startbidrag för att kunna betala den första hyran och etablera sig i landet.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt