Arbetsförmedlingen

Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 9 juli 2015
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2015
Arbetslösheten minskar bland dem med kortare arbetslöshetstider
I slutet på juni var 354 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det betyder att antalet arbetslösa forsätter att minska svagt. Däremot minskar antalet arbetslösa fortfarande tydligt bland dem med kortare arbetslöshetstider och bland inrikes födda, framför allt ungdomar.
Pressmeddelande, 25 juni 2015
Ny rapport från Arbetsförmedlingen: Var finns jobben?
Stor brist på lärare och vårdpersonal
Det kommer många nya jobb inom tjänstesektorn i år. Det blir flest jobb att välja på för lärare, ingenjörer, IT-specialister samt inom hotell, restaurang och försäljning. Samtidigt är det redan stor brist på lärare och personal inom hälso- och sjukvård.
Pressmeddelande, 24 juni 2015
Pressmeddelande
Nationell överenskommelse för lokal samverkan om jobb
Arbetsförmedlingen och SKL ska stödja samverkan på lokal och regional nivå. Kommunernas växande rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling och fler personer i arbete är i fokus.
Pressmeddelande, 18 juni 2015
Inbjudan till pressträff med Arbetsförmedlingen
Var finns jobben?
Arbetsförmedlingen presenterar en ny rapport om framtidsutsikterna för 200 yrken.
Pressmeddelande, 17 juni 2015
Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2015
Försämrad matchning på arbetsmarknaden
Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobben.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt