Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 11 juni 2014
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015
95 000 fler jobb 2014 och 2015
Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015.
Pressmeddelande, 9 maj 2014
Arbetsmarknaden april 2014
Unga inskrivna arbetslösa minskar snabbast
De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. Minskningen är särskilt tydlig bland unga och bland de med korta arbetslöshetstider.
Pressmeddelande, 7 maj 2014
Ny studie av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Tidiga insatser för sjukskrivna ger positiva resultat
Arbetslivsinriktad rehabilitering ger effekt.  Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan leder till kortare sjukskrivningstider och bättre jobbmöjligheter.
Pressmeddelande, 6 maj 2014
Återrapport till regeringen om etableringsuppdraget
Fler till arbete eller studier
Efter två år i Sverige har 27 procent av de nyanlända gått vidare till någon form av arbete eller studier. Det visar en uppföljning från Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 5 maj 2014
2014 års Arbetsmarknadsrapport
Svårare att matcha arbetslösa till lediga jobb
Årets Arbetsmarknadsrapport visar att en mindre andel av de sökande varje månad övergår till jobb.— En förklaring är att antalet inskrivna som står långt från arbetsmarknaden har ökat påtagligt, både som andel av alla inskrivna och i absoluta tal, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt