Arbetsförmedlingen

Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Här nedan kan du se inspelningen från pressträffen om Arbetsförmedlingens prognos:

Hur utvecklas arbetsmarknaden år 2015 och 2016?

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 22 september 2014
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen planerar för gemensam IT-drift
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tecknat en avsiktsförklaring om att nå en överenskommelse där Försäkringskassan ska ta hand om driften av Arbetsförmedlingens IT-system. Avsiktsförklaringen är undertecknad av generaldirektörerna, Dan Eliasson på Försäkringskassan och Mikael Sjöberg på Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 11 september 2014
Arbetsmarknaden augusti 2014
Färre inskrivna arbetslösa och fler lediga platser
De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel. I slutet av augusti var de 371 000 personer, vilket motsvarar 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Samtidigt är det färre nya öppet arbetslösa och fler nyanmälda lediga platser.
Pressmeddelande, 9 september 2014
Inför Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2015-2016
Arbetsförmedlare intervjuar 14 000 arbetsgivare
N u sätter Arbetsförmedlingen igång att intervjua 14 000 privata arbetsgivare och representanter för offentliga verksamheter i hela landet. Syftet är att ta reda på läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras i december.
Pressmeddelande, 8 augusti 2014
Arbetsmarknaden juli 2014
Fortsatt positiv utveckling
Nyanmälda lediga platser fortsätter att öka och var i juli nästan 44 000. Det är 7 000 fler än för ett år sedan. * De inskrivna arbetslösa minskar både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av juli var 364 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Pressmeddelande, 9 juli 2014
Arbetsmarknaden juni 2014
Fler lediga jobb
Under juni månad fortsatte antalet lediga platser att öka och det anmäldes 62 000 nya jobb till Arbetsförmedlingen. Inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt