Arbetsförmedlingen

Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Aktuellt

Arbetsförmedlingens prognos Var finns jobben? för åren 2016 och 2017

Presentation av prognosen från presskonferens den 29 juni:

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 24 maj 2016
Ny tjänst på Arbetsförmedlingen:
Företagsrådgivare ska öka servicen till arbetsgivare
År 2014 lanserade Arbetsförmedlingen en långsiktig satsning för att stärka kontakterna med arbetsgivarna. De senaste två åren har arbetsgivarkontakterna blivit allt fler. För att bli än mer offensiva i detta viktiga arbete inför Arbetsförmedlingen en ny tjänst- företagsrådgivare. Tjänsten presenteras i en ny rapport som offentliggörs idag.
Pressmeddelande, 12 maj 2016
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2016
Färre unga arbetslösa
I slutet på april var 360 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 5 000 färre än samma månad förra året. Särskilt tydlig är nedgången bland ungdomarna. På ett år har de minskat från 70 000 till 61 000 inskrivna arbetslösa. 
Pressmeddelande, 25 april 2016
Snabbspåret för lärare
Nyanlända lärare i skolbänken
Drygt 400 nyanlända lärare får i år chansen att gå en kompletteringsutbildning. Syftet är att snabba på deras inträde i svenska skolor. Utbildningen sker på universitet och högskolor på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 13 april 2016
Europeiska arbetsgivardagen – Let’s talk jobs 2016
Arbetsförmedlingen deltar i en gemensam europeisk satsning på arbetsgivare
I dag, den 13 april, genomför alla offentliga arbetsförmedlingar i Europa en arbetsgivardag (European Employer's Day). Arbetsförmedlingen i Sverige kommer över hela landet att genomföra olika aktiviteter för att på så sätt möta arbetsgivare och prata jobb.
Pressmeddelande, 12 april 2016
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2016
Mer än varannan arbetslös är utrikesfödd
I slutet på mars var 372 000 personer inskrivna som arbetslösa, en minskning med 4 000 på ett år. Men utvecklingen varierar stort mellan olika grupper. Bland personer födda utanför Europa ökar arbetslösheten och utrikesfödda utgör nu mer än hälften av de inskrivna arbetslösa.