Arbetsförmedlingen

Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2015:

Färre ungdomar blir arbetslösa

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 11 maj 2015
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2015
Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar
Totalt 366 000 personer var inskrivna arbetslösa i april 2015. Det är 11 000 färre än samma månad förra året. Arbetslösheten minskar framför allt bland ungdomar och inrikes födda.
Pressmeddelande, 5 maj 2015
Allt fler akademiker till Sverige
En av fyra nyanlända som kommer till Sverige har en eftergymnasial utbildning på minst två år. De vanligaste utbildningarna är inom företagsekonomi och handel, teknik samt sjukvård.
Pressmeddelande, 14 april 2015
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2015
Fortsatt stark arbetsmarknad
Arbetsmarknaden visar fortsatta tecken på att förstärkas, men arbetslösheten minskar allt långsammare. I slutet på mars var 376 000 personer inskriva arbetslösa. Det är  16 000 färre än för ett år sedan.
Pressmeddelande, 10 april 2015
Rapport från Arbetsförmedlingen
Hög nettoinvandring behövs
Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden bland utrikesfödda med hög utbildning, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.
Pressmeddelande, 1 april 2015
Rapport från Arbetsförmedlingen och SCB om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Drygt hälften av personer med funktionsnedsättning har arbete
Sysselsättningsgraden för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var förra året 55 procent. Det är en stor skillnad mot befolkningen i stort, där 77 procent är sysselsatta. Att öka möjligheterna för dem med funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är därför fortsatt en av Arbetsförmedlingens största och viktigaste utmaningar.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt