Arbetsförmedlingen

Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Se film från presskonferens 25 juni:

Var finns jobben?

Bedömning fram till första halvåret 2016

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 14 april 2015
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2015
Fortsatt stark arbetsmarknad
Arbetsmarknaden visar fortsatta tecken på att förstärkas, men arbetslösheten minskar allt långsammare. I slutet på mars var 376 000 personer inskriva arbetslösa. Det är  16 000 färre än för ett år sedan.
Pressmeddelande, 10 april 2015
Rapport från Arbetsförmedlingen
Hög nettoinvandring behövs
Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden bland utrikesfödda med hög utbildning, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.
Pressmeddelande, 1 april 2015
Rapport från Arbetsförmedlingen och SCB om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Drygt hälften av personer med funktionsnedsättning har arbete
Sysselsättningsgraden för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var förra året 55 procent. Det är en stor skillnad mot befolkningen i stort, där 77 procent är sysselsatta. Att öka möjligheterna för dem med funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är därför fortsatt en av Arbetsförmedlingens största och viktigaste utmaningar.
Pressmeddelande, 11 mars 2015
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2015
Arbetslösheten fortsätter att minska i långsam takt
Totalt 386 000 personer (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet på februari 2015. Det är 19 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten minskar, men betydligt långsammare än tidigare.
Pressmeddelande, 6 mars 2015
Arbetsförmedlingen ersätter lotsarna med egen personal
Arbetsförmedlingen kommer nu att anställa egen personal på arbetsförmedlingskontoren. Dessa, som ersätter lotsarna, ska i huvudsak ge arbetsförberedande och arbetsnära stöd samt visst socialt stöd till arbetssökande med etableringsplan.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt

 • Hög genomsnittlig effektivitet
  2015-06-17 | Arbetsförmedlingen har gjort en effektivitetsstudie som omfattar 164 arbetsförmedlingskontor under åren 2009-2012.
 • Svag minskning av arbetslösheten
  2015-06-15 | I slutet på maj var 355 000 personer inskriva som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 8 000 personer på ett år. Arbetslösheten ...
 • 111 000 nya jobb under två år
  2015-06-10 | Arbetslösheten minskar från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent 2016. Nedgången av arbetslösheten hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarkn...
 • Arbetsförmedlingens nya vision och värdegrund
  2015-05-13 | Som en del i Arbetsförmedlingens förnyelse lanserar vi i dag en ny vision och värdegrund. Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att...