Pressrum - för dig som är journalist

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Sök pressmeddelande

Pressmeddelande, 26 juni 2014
Var finns jobben 2014 och första halvåret 2015?
Jobben ökar inom de flesta yrkesområden
Sysselsättningen stiger med 41 000 personer (16-64 år) under 2014. Jobben växer fram inom de flesta yrkesområden, men ingenjörer och vårdpersonal toppar listan över yrken där det är lättast att få jobb.
Pressmeddelande, 25 juni 2014
Rapport om Arbetsförmedlingens projekt Unga in
Sex av tio till arbete eller studier
Det finns mycket att vinna på att söka upp de unga som varken studerar, arbetar eller har kontakt med någon myndighet. Det visar en utvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Unga in. Sex av tio deltagare gick vidare till studier eller arbete.
Pressmeddelande, 17 juni 2014
Arbetsmarknaden maj 2014
Fler lediga jobb och färre arbetslösa
Antalet lediga platser fortsätter att öka och uppgick i maj till 73 000. De inskrivna arbetslösa fortsätter samtidigt att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften.
Pressmeddelande, 11 juni 2014
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015
95 000 fler jobb 2014 och 2015
Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015.
Pressmeddelande, 9 maj 2014
Arbetsmarknaden april 2014
Unga inskrivna arbetslösa minskar snabbast
De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. Minskningen är särskilt tydlig bland unga och bland de med korta arbetslöshetstider.
Följ pressekretariatet oss på twitter

Nyheter och aktuellt