Arbetsförmedlingen

Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.

Aktuellt

Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017

Se presentation från presskonferens.

Sök pressmeddelande

Pressinbjudan, 27 juni 2016
Inbjudan till pressträff med Arbetsförmedlingen
Här finns jobben!
Arbetsförmedlingen presenterar en ny rapport om framtidsutsikterna för cirka 200 yrken.
Pressmeddelande, 27 juni 2016
EU-granskning av Arbetsförmedlingen
Högt betyg till förnyelsearbetet
Arbetsförmedlingens arbete med att långsiktigt förnya myndigheten får positiv respons i en rapport från EU-kommissionen och andra europeiska offentliga arbetsförmedlingar.
Pressmeddelande, 14 juni 2016
Ny arbetsmarknadsrapport
Allt mer tudelad arbetsmarknad
De arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden fortsätter att öka och utgör nu en majoritet av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Många av dem har svårt att få jobb, trots den starka konjunkturen.
Pressmeddelande, 13 juni 2016
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik maj 2016
Arbetslösheten fortsätter nedåt
348 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet på maj. Det är 7 000 färre än för ett år sedan. Men det är inte alla grupper som har lätt att få arbete.
Pressmeddelande, 8 juni 2016
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017
144 000 nya jobb – men bristen på arbetskraft tilltar
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 144 000 personer och arbetslösheten fortsätter att sjunka. I år väntas arbetslösheten bli 6,9 procent för att 2017 falla till 6,6 procent. Under nästa år tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten.