Arbetsförmedlingen

Waxaan kugu taageereynaa in aad ka shaqeysato Iswiidhan

Adiag oo qaxooti ku yimid miyaad heshay sharciga degganaanshaha? Mise ma waxaad u soo guurtay qof qaraabo ah oo deggan Iswiidhan oo ugu badnaan helay sharcigiisa degganaanshaha labo sano ka hor? Markaas waxaad soo gali kartaa sharciga dadaalka aasaaska qaar dadka cusub.

Ku soo dhawoow xafiiska xidhiidhka shaqada oo kuugu dhaw si aad warbixin dheeraad ah u heshid.

Naga loo soo xariir

Telefoonka 0771 86 01 03

Hawlo si aad dhaqsi shaqo u heshid


Waxaan isla qoreynaa qorshe meeleysi. Qorshahaas waxuu ka koobanyahay hawlo oo kugu caawin doono in aad sida ugu dhaqsiyaha badan u heshid shaqo iyo in aad luuqada iswiidhishka baratid. Sidoo kale talo baan kugu siineynaa wadanka meesha aad fursado shaqo ka heli kartid. Inta aad hawlahaas ka qeybqaadaneysid waxaa lagu siinayaa magdhaw dhaqaale oo lagu magacaabo magdhawga meeleysiga.

Taageero ka hel ururka aasaasida


Fursad waxaad ku leedahay in aad taageero ka heshid urur-meeleysi. Ururku waa urur ama shirkad oo ka shaqo qaadatay Xafiiska xidhiidhka shaqada. Shaqada ururka waa in uu kugu caawiyo xilliga hawlahaada aad qabaneysid. Tusaale ahaan ururku wuxuu ku siinayaa macaawimo waaqici ah marka aad shaqo raadsaneysid, talo bay kugu siinayaan arrimaha bulshada la xiriira ama marka aad ku fikireysid waxbarasho iyo marka aad xirfad dalbaneysid.

Adiga baa dooraneysid ururka aad macaawimada ka helaysid marka aan qorshaha hawlahaada isla wada qoreyno. Xafiiska xidhiidhka shaqada baa warbixin kaa siin karo ururada la kala dooran karo. Sidoo kale luuqado badan oo kala duwan baad kaligaa ku raadsan kartaa urur, luuqada soomaaliga ma ahane.

Qofkii raadinaya hagaha daganaanshada Sidan samee tilaabo tilaabo
(Steg för steg för dig som söker etableriningslots)
Guide på somaliska för dig som är ny i Sverige

(Guide på somaliska för dig som är ny i Sverige)

Tillägsinformation

Warqad warbixin iyo foomam

Markii lagu siiyo ruqsadda degenaanshada —kaalay Xarunta shaqada!
(När du fått ditt uppehållstillstånd - kom till Arbetsförmedlingen!)

Gunnada shaqo meelaynta
(Etableringsersättning)

Hagaha sal-dhigida
(Faktablad - Etableringslots)

Adigoo xero ku nool raadso guri
(Faktablad – Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende)

Helida aqal markii hoy ku gaar ah aad haysato
(Faktablad - Hitta ny bostad när du har eget boende)

Foomam

Lifaaqa dalabka lacagta daganaanshada — tilmaamta habka loo buuxiyo
(Instruktion och ansökan om etableringsersättning)

Soo bandhigida bisha oo loogu tala galay lacagta daganaanshad
(Månadsredovisning för etableringsersättning)

Warbixin arrinta ku saabsan