Arbetsförmedlingen

Inspireras att gå Yrkesgymnasiet!

För det mesta måste man studera för att få jobb. Den snabbaste vägen till jobb är att gå ett yrkesinriktat program på gymnasiet. Efter till exempel Energiprogrammet och Fordonsprogrammet har nio av tio jobb inom tre år.

Här får du träffa några unga tjejer och killar som etablerat sig på arbetsmarknaden väldigt snabbt efter Yrkesgymnasiet. Två vindkraftstekniker, en VVS-montör, en kock, en undersköterska, en lastvagnsmekaniker, en bussförare, en snickare och en plåtslagare.

Jobbutsikter efter yrkesprogrammen

Till varje artikel finns ett diagram som visar elevernas etablering på arbetsmarknaden tre år efter yrkesgymnasiet.

Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyråns rapport:

Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

Diagramförklaringar


Etablerad på arbetsmarknaden innebär att personen haft inkomst av arbete på minst 158 400 kronor och inte varit arbetslös, studerande eller värnpliktig.

Osäker ställning på arbetsmarknaden innebär att personen tjänat mellan 134 000 kronor och 158 000 kronor samt inte varit arbetslös, studerande eller värnpliktig.

Svag ställning på arbetsmarknanden innebär att personen haft en arbetsinkomst på upp till 134 000 kronor och inte varit arbetslös mer än 274 dagar.

Utanför arbetsmarknaden innebär att personen inte haft någon inkomst av arbete och inte heller är registrerad som studerande eller värnpliktig.

Studerande innebär att personen studerar i någon form och fått studieersättning.

Tillägsinformation