21 maj 2012

Stor chans till gruvjobb framöver

Det är bråda dagar på den nyöppnade gruvarbetsförmedlingen i Kiruna – företag inom gruvnäringen behöver anställa. Telefonen ringer dagligen hos gruvarbetsförmedlarna Anette Aidanpää och Liz Asplund. De vet var jobben finns och vilken utbildning som krävs.
Gruvarbetsförmedlarna Liz Asplund och Anette Aidanpää är glada över att många vill ha jobb i gruvan.

Gruvarbetsförmedlarna Liz Asplund och Anette Aidanpää är glada över att många vill ha jobb i gruvan.

Kiruna kan ståta med en arbetslöshet på dryga 2 procent, mycket tack vare den gruvexpansion som sker i länet. Men det är inte bara i Norrbotten som gruvnäringen växer – samma utveckling sker i andra delar av landet. Nya fyndigheter tas upp och gamla väcks till liv i Västerbotten, Dalarna, Uppland, Västmanland och Närke. Bakgrunden till den stora gruvexpansionen är en ökad efterfrågan på järnmalm och stigande metallpriser, främst till följd av utvecklingen i Kina. Men exporten går även till länder som Tyskland, USA, Italien, Indien och Brasilien.

 
Gymnasiekompetens ett krav
— Nu är helt rätt tid att börja utbilda sig om man vill jobba i gruvbranschen, berättar Liz Asplund på Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Företagen planerar långsiktigt och personal behövs inte bara nu, utan även i framtiden.

En utbredd missuppfattning är att det inte behövs någon särskild kompetens för att jobba i gruvan. Det är fel. Ett grundkrav är att man har slutfört sina gymnasiestudier och har godkänt i svenska, engelska och matematik. Även körkort krävs. Sedan beror det naturligtvis på vilken tjänst man söker. Ibland kan företagen stå för viss internutbildning, men oftast finns krav på tidigare erfarenhet och/eller utbildning.

 
Vilka yrken efterfrågas?
Det finns ett stort behov av yrkesförare, främst personer med CE-kort. Gruvföretagen och dess underentreprenörer behöver anställa lastbilsförare, maskinförare, hjullastare, grävmaskinförare och dumperförare. Ett stort behov finns även av ingenjörer av olika slag. Utöver dessa kompetenser behövs till exempel bergarbetare, mekaniker, elektriker, processoperatörer, geologer, projektledare och miljöarbetare. Ja, listan kan göras lång. Som exempel kan nämnas att det vid företaget LKAB finns 200 olika yrkeskategorier representerade.
 
Totalt sett räknar gruvnäringen med 5000 nyanställningar inom loppet av några år, både nyrekryteringar och ersättningsrekryteringar.
 
Vad gör ni på gruvarbetsförmedlingen?
— Vi finns i Kiruna, men ger service över hela landet och även utomlands. Intresset för arbete i gruvan är stort, berättar arbetsförmedlaren Anette Aidanpää.
 
— Vi får dagligen samtal från människor som vill veta mer om att arbeta i gruvan. En viktig uppgift är att lotsa rätt människor som söker jobb. Vi deltar på olika mässor och informerar arbetssökande och arbetsgivare. Vi är också ett stöd till företagen inom gruv- och metallindustrin att hitta kompetent arbetskraft. Vi hjälper företagen att rekrytera, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 
Tonvikten i vårt uppdrag handlar om att hjälpa företagen att hitta rätt person till rätt jobb. Vi hjälper till med annonsering och rekryteringsträffar av olika slag där vi försöker matcha behov och efterfrågan. Utbildningsinsatser kan också bli aktuella.
 
Just nu planerar vi en turné där vi kommer att besöka arbetsförmedlingar runt om i landet för att berätta för både arbetssökande och arbetsförmedlare om vilka yrken som efterfrågas inom gruvindustrin, var rekryteringsbehoven finns och om olika utbildningsvägar.
 
Vad ska man då göra om man vill jobba i gruvan?
Lediga jobb utannonseras på Arbetsförmedlingens Platsbank och på företagens hemsidor. Dessa är en jättebra källa till information om man vill läsa mer om olika gruvor och hitta lediga jobb. Ett tips är också att kontakta den lokala Arbetsförmedlingen där gruvan finns, de kan ha förslag på arbetsgivare att kontakta.
 
Vilka företag kommer att anställa framöver?
Nästan alla företag inom gruvbranschen har behov av att rekrytera. Som exempel kommer LKAB att anställa ungefär 1000 personer inom några år. Northland Resources kommer att direktanställa 400 personer själva, men räknar även med att 300 personer får jobb hos någon av deras underentreprenörer. Boliden Mineral AB genererar 200 nya jobb och Dragonmining runt 100. Sedan finns fler exempel som Bergteamet, Zinkgruvan, Lovisagruvan och Dannemora Minerals som alla har rekryteringsbehov.
 
Gruvföretagen direktanställer ungefär hälften av alla som arbetar inom gruvnäringen. Resten jobbar för underentreprenörer, exempelvis transportföretag, prospekteringsföretag, bygg-, mekanik- och elektrikerföretag. Hur många underentreprenörer som idag har koppling till gruvbranchen är en jättesvår fråga att svara på.
 
Vilka kringeffekter ger gruvboomen i Kiruna?
— Vi märker att den ger ringar på vattnet till andra branscher. Till exempel behövs fler anställda inom handel, vård och omsorg. Situationen här i Kiruna är unik i sitt slag. Hela stadskärnan ska flyttas. Det skapar nya förutsättningar för människor att arbeta, leva och bo i Kiruna. Regionen andas framtidstro och optimism, det är inte bara jobben som lockar utan även en stad i förändring. Sedan hör ju skidåkningen här till den bästa i landet, avslutar Anette leende.
 
Text och foto: Pernilla Tingvall-Lindström

Dela |