16 december 2011

Energifyllt jobb på hög nivå

I vindkraftsparken Killingsand i står sex majestätiskt höga vindkraftverk som fångar upp rörelseenergi ur vinden. Erik Öhgren och Emil Berg jobbar som vindkraftstekniker och utför service på vindkraftverken.

– De här vindkraftverken är inte så höga, säger Erik leende och blickar upp mot vindkraftverkets blad.

Erik Öhgren och Emil Berg på väg till vindkraftverket.

Erik Öhgren och Emil Berg på väg till vindkraftverket.

Tornet är 98 meter högt, de högsta tornen är 138 meter . Alla som arbetar med elektricitet har strikta säkerhetsbestämmelser att följa och för vindkraftstekniker tillkommer ytterligare en aspekt på säkerheten — höjden. Det är anledningen till att allt arbete på vindkraftverken utförs av team om två. Ofta är det just Emil och Erik som arbetar tillsammans.

Arbetet sker i vindkraftverkets bas och i maskinhuset högst uppe i tornet. För att ta sig upp till maskinhuset finns en vajerhiss och det finns även en stege som löper efter innerväggen. De använder alltid hjälm och när de behöver klättra är de säkrade i sele hela vägen upp och under tiden de arbetar på höjd.
 
– I det här jobbet får man inte vara rädd för höjder. Från början var det lite ovant att arbeta på så hög höjd, men man vande sig fort, säger Emil.
 

Felsökare


Under uppbyggnaden av vindkraftverken jobbade Erik och Emil med el-montering. Nu när parkerna är uppbyggda utför de service- och underhållsarbete. Planerad service och underhåll sker fyra gånger per år. Då går de igenom alla vindkraftverk för att förebygga fel och skador. Målet är att driftstörningarna ska bli så få som möjligt.
Vindkraftsparken i Killingsand.

Vindkraftsparken i Killingsand.

Erik och Emil beskriver att de har stor variation i sitt arbete och nya arbetsuppgifter kan uppkomma med kort varsel. Via en bärbar dator i bilen får de information om driftstörningar. Då åker de till vindkraftverket som indikerar ett fel och sätter igång med att läsa kretskort och leta reda på vad felet beror på.

– Felsökningen är nog det roligaste, och för mig är det också den stora utmaningen med jobbet, berättar Erik.

Felen varierar och det är sällan som de direkt vet vad som gått snett. Att man aldrig blir fullärd i det här jobbet är Erik och Emil eniga om.
 
– Man vet nästan aldrig vad ett felmeddelande beror på förrän man tänkt till lite. Om man känner att man kan jobbet utan och innan, ja då är det nog dags att byta jobb, konstaterar Emil.
 
Inuti vindkraftverken finns ingen värme och under vintern är temperaturen i verket densamma som utanför. Då gäller det att klä sig ordentligt — jobbet ska utföras sommar som vinter, oavsett väderlek.

Erfarenhet är viktig


Emil och Erik har arbetat som vindkraftstekniker i ett år. Erik gick el-programmet på gymnasiet och arbetade sedan som installationselektriker i några år innan han började jobba med vindkraft. Emil gick en gymnasieutbildning med inriktning el och data och jobbade sedan som installationselektriker och gick sedan en KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) som gav honom utbildning till distributionselektriker.
 
– Som jag ser det är det nödvändigt att ha erfarenhet av att jobba som elektriker innan man jobbar med vindkraft. Vi är ensamma på jobben och då är det bra att ha ett visst elkunnande, förklarar Erik.
 
När Erik och Emil anställdes som vindkraftstekniker stod företaget för en internutbildning som gav spetskompetens att jobba med just vindkraftverk.

 

Mycket arbetstid i bil


Erik och Emil har ansvar för 22 vindkraftverk. Vindkraftverken är samlade i parker om mellan 1 och 12 vindkraftverk. De parker som Erik och Emil utför underhåll och service på finns i Norrbottens och Västerbottens län och är spridda på ett 850 km2 stort område. Det betyder att de behöver transportera sig i bilen stor del av arbetstiden. Servicebilen fungerar både som transportmedel, verktygsskåp och kontor.
 
– Vi tillbringar mer tid med varandra på jobbet än vad vi gör med våra sambos hemma, säger Emil och skrattar.
 
Text: Anna-Lena Arvidsson och Pernilla Tingvall-Lindström
Foto: Anna-Lena Arvidsson
Dela |

Tillägsinformation

Elever i jobb tre år
efter elprogrammet

Kvinnor

Män

Källa: Statistiska centralbyrån