Arbetsförmedlingen

Tidigare nummer av Platsjournalen

2014        2013           2012          2011          2010 

Platsjournalen nummer 48 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 47 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 46 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 45 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 44 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 43 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 42 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 41 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 40 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 39 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 38 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 37 2015 bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 36 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 35 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 34 2015  bläddringsbar pdf 

Platsjournalen nummer 33 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 31/32  2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 29/30 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 27/28 2015   bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 26 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 25 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 24 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 23 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 22 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 21 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 20 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 19 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 18 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 17 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 16 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 15 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 14 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 13 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 12 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 11 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 10 2015  bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 9 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 8 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 7 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 6 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 5 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 4 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 3 2015    bläddringsbar pdf

Platsjournalen nummer 2 2015    bläddringsbar pdf