Arbetsförmedlingen
3 augusti 2015

Nya möjligheter för dig mellan 20 och 24 år

Du som är mellan 20- 24 år, har gymnasieutbildning, och varit utan arbete i tre månader eller mer kan ha möjlighet till traineejobb och du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola.

Bild på en lärare och två elever

Från 3 augusti finns traineejobb och utbildningskontrakt som är nya insatser för dig som är mellan 20 och 24 år.

Traineejobb

Du som är mellan 20- 24 år, har gymnasieutbildning, och varit utan arbete i tre månader eller mer kan ha möjlighet till traineejobb. Traineejobben är en anställning på deltid i kombination med en yrkesutbildning på deltid. Det är en möjlighet för dig att få formell kompetens inom ett yrke samtidigt som du jobbar inom yrket. För den del du studerar kan du ansöka om studiemedel via CSN. Arbetsgivaren som anställer på ett traineejobb får ett ekonomiskt stöd.Traineejobben kan ges för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem och övriga yrken där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft (så kallade bristyrken).

Faktablad om traineejobb

Utbildningskontrakt

Du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik utifrån dina individuella förutsättningar.Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om ett gemensamt åtagande som syftar till du ska påbörja eller återgå till studier.  Utbildningskontraktet innehåller en planering för din utbildning och eventuella övriga aktiviteter och stöd som Arbetsförmedlingen och din hemkommun ska bistå dig med för att stödja dig i att fullgöra dina studier.  

Faktablad om utbildningskontrakt

Tillägsinformation