Arbetsförmedlingen

Stöd för dig som är nyanländ i Sverige

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till dig som är ny i Sverige, för att du ska kunna få ett jobb och komma in i det svenska samhället.

Ny på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens service är till för alla arbetssökande i Sverige, som har rätt att jobba här. Exempel på vad du som söker jobb kan få hjälp med hos oss:

  • hitta lediga jobb
  • lektioner i svenska
  • utbildning
  • att prova på yrken för att visa vad du kan
  • få veta hur det är att jobba och bo i Sverige
  • få förslag på var i Sverige du har chans att hitta ett jobb


Har du nyligen fått uppehållstillstånd?

Om du nyligen fått uppehållstillstånd är du välkommen att kontakta oss på Arbetsförmedlingen. Du rätt till samma service från Arbetsförmedlingen som alla andra arbetssökande i Sverige.

Kontakta oss

För dig som fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig

Om du fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig uner de senaste tre åren kan du ha rätt till särskilda stöd, som kallas etableringsinsatser. Vår uppgift är att stödja dig att så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning. I filmen nedan får du veta mer om hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig och hur etableringsinsatserna fungerar.

Läs om hur etableringsinsatser fungerar och vilket stöd de ger dig 


Insatser och program

Du som har rätt till etableringsinsatser kan också ha rätt till olika slags stöd från Arbetsförmedlingen för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Flera olika faktorer påverkar vilket stöd just du kan få. Nedan finns en lista över några av de stöd som kan vara aktuella för dig som nyanländ. Kontakta Arbetsförmedlingen för att få veta exakt vad som gäller just dig.

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetspraktik och yrkeskompetensbedömning
Arbetsträning med handledare
Etableringskurs på folkhögskola


Instegsjobb
Nystartsjobb
Praktiskt basår
Stöd vid start av näringsverksamhet

Är du asylsökande och väntar på besked om uppehållstillstånd?

Som asylsökande i Sverige är det bra om du förbereder dig både inför ett eventuellt återvändande och ett eventuellt uppehållstillstånd. Om du får uppehållstillstånd ska du så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett arbete och klara din försörjning. Arbetsförmedlingen hjälper dig på vägen.

Arbete och etablering i Sverige

Information om arbete och etablering för flyktingar på andra språk

Albanian/shqip
Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français
Mongolian
Persian/فارسی
Romani/Romane
Russian/Русский
Somali/somaal
Spanish/español
Sorani/سورانى
Tigrinya

Tillägsinformation

Kontakta Arbetsförmedlingen

Exakt vilket stöd du kan få av oss beror bland annat på vilket land du kommer ifrån, och om du har uppehållstillstånd eller inte.

Kontakta Arbetsförmedlingen för att få veta vad som gäller just dig.

Kontakta oss

Information om det svenska samhället

Information Sverige är en webbplats för dig som är ny i Sverige och som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället.

informationsverige.se

Vägledning för invandrade akademiker

Omstart är en webbplats om den svenska arbetsmarknaden för dig som är utbildad på universitet eller högskola i ett annat land än Sverige.

saco.se/omstart

Få din utländska utbildning validerad i Sverige

Universitets- och högskolerådet bedömer utländska utbildningar som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.

Universitets- och högskolerådet