Arbetsförmedlingen

Är du ny i Sverige?

Det finns en rad olika möjligheter att få jobb för dig som inte har bott i Sverige tidigare.

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting?

Du kan ha rätt till etableringsinsatser om du nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, eller om du nyligen har flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting och togs emot i en kommun för högst sex år sedan. Etableringsinsatser gäller för dig som är mellan 20 och 64 år. Det gäller också för dig som är 18-19 år och saknar föräldrar i Sverige.

Så stödjer vi dig som är nyanländ

Du får jobb - arbetsgivaren får ekonomisk hjälp

Var det högst tre år sedan som du fick uppehållstillstånd? Har du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller att du varit sjuk? Då kan den arbetsgivare som anställer dig få ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb.

Nystartsjobb

Läs svenska och få jobb

Är du arbetslös och har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett så kallat instegsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Ett krav är att du samtidigt läser svenska för invandrare, sfi.

Instegsjobb

Praktik på en arbetsplats kan öppna dörrar

Är du ny i Sverige, över 25 år och har svårt att hitta eller få arbete? Har du arbetserfarenhet och utbildning från ett annat land men är osäker på hur din kompetens värderas av svenska arbetsgivare? Då har du möjlighet att praktisera på en arbetsplats. Under praktiken får du en möjlighet att visa dina yrkeskunskaper och få en bedömning av hur ditt kunnande värderas i Sverige.

Är du under 25 år och har varit arbetslös under tre månader kan du anvisas till jobbgarantin för ungdomar. Inom det programmet kan du få arbetspraktik under tre månader och få kontakt med svenska arbetsgivare.

Visa vad du jobbat med

Har du inte jobbat i Sverige tidigare och är osäker på vilken typ av arbete du kan söka? Då kan du få möjlighet att få en bedömning av hur dina yrkeskunskaper värderas på den svenska arbetsmarknaden. Yrkeskompetensbedömningen kan göras på en arbetsplats eller av en yrkesskola eller liknande.

Utbilda dig och öka dina chanser

Om vi på Arbetsförmedlingen bedömer att en yrkesutbildning ökar dina chanser till jobb, har du möjlighet att utbilda dig.

Faktablad om arbetsmarknadsutbildning

Sök bland våra aktuella arbetsmarknadsutbildningar

Folkhögskoleutbildning för dig i etableringsuppdraget

Är du inskriven i etableringsuppdraget? Då har du möjligheten att delta i en arbetsförberedande utbildning på en folkhögskola. Om du klickar på länken nedan får du mer information om utbildningen. Om du är intresserad av att delta kan du kontakta din handläggare. För mer information se filmen:

Folkhögskoleutbildning för dig i etableringsuppdraget

Faktablad: Studera på folkhögskola under etableringsuppdraget

Praktiskt basår

Du kan få ta del av ett praktiskt basår om du är arbetsökande med rätt till etableringsinsatser, äldre än 30 år och har högst nio års utbildning. Syftet är att du ska få en möjlighet att prova på att arbeta inom det yrkesområde som du är utbildad i eller har erfarenhet inom eller prova på ett nytt arbete. Det praktiska basåret består av praktisk träning och utbildning som skräddarsys efter arbetsplatsen behov.  

Faktablad praktiskt basår

Arbetsträning med handledare

Du kan få arbetsträning med en handledare om du är arbetssökande med rätt till etableringsinsatser och behöver mer stöd på en arbetsplats. Du kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi). Syftet med arbetsträningen är att du ska få möjlighet att prova på ditt yrke, prova på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige.

Faktablad Arbetsträning med handledare

Starta eget

Är du över 25 år och har kunskaper och erfarenheter som egen företagare i ditt hemland? Har du en affärsidé som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet? Då kan du få ekonomiskt stöd under tiden som du startar upp företaget. Men du får inte ha registrerat företaget innan du söker stödet.

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Råd och stöd vid start av eget företag

Tillägsinformation

Vet du hur din yrkesutbildning värderas?

Fråga oss var och hur du kan få hjälp med att få dina betyg validerade. Eller läs mer på Universitets- och högskolerådet:

Utländska högskolekompetens

Utländsk gymnasiebehörighet

Vägen till svensk läkarlegitimation

För dig som har en läkarutbildning från ett land utanför EU/EES-området

Se bildspel

Bildspel på engelska

Läs mer på andra sajter