Arbetsförmedlingen

Stöd för dig som är nyanländ i Sverige

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till dig som är ny i Sverige, för att du ska kunna få ett jobb och komma in i det svenska samhället.

Introduktion till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens service är till för alla arbetssökande i Sverige, som har rätt att jobba här. Exempel på vad du som söker jobb kan få hjälp med hos oss:

  • hitta lediga jobb
  • lektioner i svenska
  • utbildning
  • att prova på yrken för att visa vad du kan
  • få veta hur det är att jobba och bo i Sverige
  • få förslag på var i Sverige du har chans att hitta ett jobb

Klicka på bilden nedan för att få se en film om Arbetsförmedlingens service. Filmen finns på flera olika språk. Du kan också läsa mer via länken nedan.

Ny på Arbetsförmedlingen 

Ny på Arbetsförmedlingen - film


Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting?

Om du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting är du välkommen att kontakta oss på Arbetsförmedlingen. Vår uppgift är att stödja dig att så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.
Kontakta oss

Vad kan Arbetsförmedlingen hjälpa mig med?

I filmen nedan får du en introduktion till vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med, för dig som nyss fått ditt uppehållstillstånd av Migrationsverket.


Vad är etableringsinsatser och vilket stöd kan de ge mig?

Om du fått uppehållstillstånd som flykting under de senaste tre åren kan du ha rätt till så kallade etableringsinsatser. Målet med insatserna är att stödja dig att så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.
Läs om hur etableringsinsatser fungerar och vilket stöd de ger dig 

Information om etableringsinsatser på andra språk

Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
Farsi/فارسی
French/Français


Russian/Русский
Somali/Somaali
Sorani/سورانى


Insatser och program för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd

Du kan också ha rätt till olika typer av extra stöd från Arbetsförmedlingen för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Flera olika faktorer påverkar vilket stöd just du kan få. Nedan finns en lista över några av de stöd som kan vara aktuella för dig som nyanländ. Kontakta Arbetsförmedlingen för att få veta exakt vad som gäller just dig.

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetspraktik och yrkeskompetensbedömning
Arbetsträning med handledare
Etableringskurs på folkhögskola
Instegsjobb


Nystartsjobb
Praktiskt basår
Stöd vid start av näringsverksamhet

Är du flykting och väntar på besked om uppehållstillstånd?

Som asylsökande i Sverige är det bra om du förbereder dig både inför ett eventuellt återvändande och ett eventuellt uppehållstillstånd. Om du får uppehållstillstånd ska du så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett arbete och klara din försörjning. Arbetsförmedlingen hjälper dig på vägen.

Arbete och etablering i Sverige

Information om arbete och etablering för flyktingar på andra språk

Albanian/shqip
Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français


Mongolian
Persian/فارسی
Romani/Romane
Russian/Русский
Somali/somaal


Spanish/español
Sorani/سورانى
Tigrinya

Tillägsinformation

Kontakta Arbetsförmedlingen

Exakt vilket stöd du kan få av oss beror bland annat på vilket land du kommer ifrån, och om du har uppehållstillstånd eller inte.

Kontakta Arbetsförmedlingen för att få veta vad som gäller just dig.

Kontakta oss

Få din utländska utildning validerad i Sverige

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.

Universitets- och högskolerådet

Läs mer på andra sajter