Arbetsförmedlingen

Så här gick det för oss


Tre berättelser från arbetslivsintroduktion

Berättelserna handlar om hur det gått för några deltagare i arbetslivsintroduktion. Mats som arbetstränar, Ulla som får skräddarsydda arbetsuppgifter och Emma som utbildar sig och jobbar parallellt.

Naturligtvis finns det många andra vägar än de tre vi berättar om här. En del av deltagarna återgår till sjukförsäkringen. Det är också en möjlighet.

Mats, 34 år, har värk, social fobi och svårt att koncentrera sig: Nu arbetstränar han tio timmar i veckan

Arbetsförmedlaren berättar:
"Mats var tveksam till arbetslivsintroduktionen. Han har en lättare hjärnskada, vilket gör att han har långsam reaktionsförmåga och svårt att ta till sig information. Förutom bekymmer med värk i kroppen, brottas han också med social fobi.

Vi startade med vägledande samtal. Det ledde till att han efter en tid kände sig redo att testa en förberedande och motiverande gruppaktivitet som heter Nya spår för den som är långt ifrån anställning. Att det bara var fem personer i gruppen bidrog till att han vågade. Totalt var det tolv veckors schemalagd tid, i början en till två gånger i veckan och mot slutet cirka tio timmar i veckan. Under hela tiden hade jag uppföljande samtal med Mats, som tyckte att det fungerade bra.

Vi kom överens om att han skulle gå vidare i en arbetsträning. Eftersom han behövde extra stöd fick han coachning, handledning och hjälp att finna den rätta platsen.

I samarbete med handledaren hittade Mats en plats för arbetsträning utifrån sina önskemål. I sina samtal har Mats kommit fram till att han på sikt är intresserad av ett jobb inom datavärlden. Därför ville han redan nu få in sådana arbetsuppgifter på en enklare nivå. Han har nu börjat arbetsträna tio timmar i veckan. I lugn och ro testar han hur det går, både med arbetsuppgifterna och kontakten med andra människor.

Från att ha varit sjukskriven på heltid och mycket tveksam till arbetslivsintroduktionen arbetstränar Mats nu på 25 procent och är inställd på att utöka den tiden inom ett annat av Arbetsförmedlingens program."

Ulla, 54 år, fick hjärnskador efter en olycka:
Skräddarsydda uppgifter gör det möjligt att komma tillbaka

Arbetsförmedlaren berättar:
"Ulla var nyfiken på arbetslivsintroduktionen när hon kom. Hon hade varit sjukskriven på heltid under flera år efter en olycka som orsakat stora problem med koncentration och minne. Tidigare hade hon haft ett administrativt jobb som krävde just de egenskaperna. Hon hade kvar sin anställning men kunde inte gå tillbaka.

Hon började i gruppaktiviteten Framtidsutsikter. Tillsammans med sju andra gick hon igenom olika övningar, både enskilt och i grupp, som mindfulness, avspänning, arbete med sitt cv och seminarier om arbetslivet. Hon fick också vägledande samtal.

Efteråt kände hon sig motiverad. Hon sökte och fick en plats för arbetsträning. Förutom mig som arbetsförmedlare hade hon också en arbetsterapeut inkopplad för regelbundna uppföljningssamtal.

Tillsammans med oss kunde hon skapa ett jobb som kanske inte skulle ha existerat annars. Hon har nu enklare administrativa uppgifter, som att sortera och organisera journaler. Dessa sysslor varvar hon med mer praktiskt arbete, som att servera frukost. Det gör att hon får variation i arbetet och inte behöver hålla koncentrationen på samma nivå hela tiden.

Ulla fortsätter nu sin arbetsträning inom ett annat av Arbetsförmedlingens program. Efter att ha börjat med ett par timmar i veckan, har hon långsamt kunnat öka sin arbetstid. Nu är hon uppe på 50 procent på samma ställe. Planen är att när Ulla känner sig redo ska vi söka en ny plats för arbetsträning, som kan leda till anställning."

Emma, 31 år, kände sig skör och låst:
Nu är hon redo att utbilda sig och jobba parallellt

Arbetsförmedlaren berättar:
"Efter jobb som skolmåltidsbiträde och lokalvårdare fick Emma problem med värk i ländrygg, axlar och höft. Hon led av sensitisering, det onda drog igång sig själv och små belastningar gav smärtpåslag direkt. Det konstaterades att hon hade viss skörhet i att hantera påfrestningar. Hon var känslig för stress och hade varit sjukskriven i olika omgångar.

I en tidigare kontakt med Arbetsförmedlingen hade hon kommit upp i 75 procents arbetsförmåga och hade nu en anställning med lönebidrag som receptionist/sekreterare, och tidsbegränsad sjukersättning på 25 procent. Nu var dagarna slut och hon erbjöds att delta i arbetslivsintroduktionen.

Under första veckan hade vi kartläggande samtal. Det var redan bestämt att Emma skulle vara med i ett smärtprogram, som hennes läkare remitterat henne till. Det pågick i fyra veckor på heltid och innebar smärt- och stresshantering, avspänning, individuella samtal, gruppövningar och annat.

Jag som arbetsförmedlare fick vara med i slutsamtalet. Då blev det extra tydligt att hon inte trivdes med att ha anställning med lönebidrag. Under våra följande samtal fick Emma insikten att hon ville öka sin kompetens och i samband med det försöka öka sin arbetsförmåga till heltid.

Hon fick i uppgift att undersöka vilka utbildningar hon kunde söka, hur de var upplagda och vad de kostade. En arbetsterapeut tittade också på om hennes arbetsplats var optimalt utformad.

Det hela ledde till att hon fick erbjudande om att gå en av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. Hon gjorde studiebesök hos utbildningssamordnaren och tog reda på hur hon skulle kunna kombinera studierna med sitt arbete.

Nu har hon anmält sig och väntar på att utbildningen ska börja. Då ska hon jobba 75 procent och utbilda sig på 25 procent med aktivitetsstöd.

Från att ha varit skör och känt sig inlåst i sin situation har hon blivit en människa som tagit kontroll över sitt liv. Hon har hittat ett mål och börjat planera för att nå dit."

Tillägsinformation