Arbetsförmedlingen

Arbetslivsintroduktion - första steget tillbaka till arbetslivet

Har dina dagar med sjukpenning tagit slut eller kommer snart att göra det? För dig finns arbetslivsintroduktion. Det är ett program skapat för dig som ska ta det allra första steget på resan tillbaka till arbetslivet — och du är välkommen som du är.

Tillsammans med en arbetsförmedlare undersöker du hur vi på Arbetsförmedlingen bäst kan hjälpa dig. Det blir en första period som utgår ifrån hur mycket du orkar och känner att du klarar av.

Hur din bakgrund och nuvarande situation än ser ut är du välkommen att delta i arbetslivsintroduktionen. Du kan ha en anställning, jobba deltid, vara egen företagare, ha pågående medicinsk behandling eller pågående rehabiliteringsinsats. Vi anpassar ditt deltagande efter din situation.

Visst heter vi Arbetsförmedlingen men det betyder inte att du måste börja söka jobb eller arbeta på en gång. Vi har lång erfarenhet av rehabilitering och många arbetsförmedlare och specialister under vårt tak.

Vad ditt första steg består av och i vilken riktning det går är individuellt. För att ta reda på det ser vi mer till det friska än det sjuka. Tillsammans hittar vi olika sätt att lyfta fram och utveckla dina styrkor.

Här nedan beskriver vi hur tiden i arbetslivsintroduktion går till. I högerspalten hittar du tre exempel på hur det har gått för tre deltagare i arbetslivsintroduktion. Dessutom kan du läsa svaren på de vanligaste och viktigaste frågorna om arbetslivsintroduktion. Då vet du lite mer vad du kan förvänta dig.

Så här går det till


Kartläggningssamtal - för att veta vart du ska gå tar vi tillsammans reda på var du befinner dig

Tillsammans med din arbetsförmedlare går du i lugn och ro igenom var du står i dag och vilka erfarenheter du har bakom dig. Du berättar om tidigare arbeten och utbildning, om dina starka sidor, intressen och annat som kan vara viktigt. Syftet är att ta reda på vilka aktiviteter som passar dig och i vilken omfattning.

Handlingsplan - med en bra färdplan är det lättare att nå målet

Efter ett eller flera kartläggningssamtal skriver du och din arbetsförmedlare en handlingsplan tillsammans. I den beskriver ni de aktiviteter du kommer att delta i, när du ska göra dem och varför.

I handlingsplanen finns också dina personliga mål med arbetslivsintroduktionen och de insatser du deltar i. Tillsammans med din arbetsförmedlare kan du ändra i handlingsplanen allt eftersom.

Dina aktiviteter - dina behov avgör vad och hur mycket du ska göra

Det är nu du börjar göra saker som på sikt hjälper dig närmare arbetslivet. Vad just du kommer att göra är som sagt individuellt. Det kan till exempel vara yrkesvägledning eller att få hjälpmedel utprovade. En del kan börja arbetsträna ganska snart på olika arbetsplatser.

Aktiviteterna kan pågå under kortare eller längre tid, allt från någon timme i veckan till heltid — dina behov, din hälsa och situation styr.

På Arbetsförmedlingen erbjuder vi samtal och utredningar som vi med framgång använder inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Uppföljning - riktningen på din färd kan anpassas

Du och din arbetsförmedlare stämmer löpande av framstegen. Ni pratar om hur du tyckte att aktiviteterna fungerade, om du vill göra mer av samma sak eller prova något annat.

Nästa steg - många olika möjligheter väntar

När din arbetslivsintroduktion närmar sig slutet efter maximalt tre månader, är det dags att planera nästa steg. Din arbetslivsintroduktion sammanfattas i ett slutdokument. I den finns också en rekommendation. Den kan vara att du ska stanna på Arbetsförmedlingen inom ramen för ett annat av våra program och fortsätta din utveckling med samma eller nya aktiviteter.

Om ditt första steg mot arbetslivet varit riktigt gynnsamt kanske du är redo att söka arbete eller att gå tillbaka till din arbetsgivare om du redan har anställning. Antingen till samma arbetsuppgifter eller till nya.

Aktivitetsstöd

När du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i en aktivitet som syftar till att ta dig tillbaka till arbetslivet, till exempel via Arbetslivsintroduktion, kan du få ersättning i form av aktivitetsstöd. Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till aktivitetsstöd och ansvarar för utbetalning.

Har du rätt till arbetslöshetsersättning får du samma ersättning som du skulle ha fått vid arbetslöshet, dock högst 680 kr per dag. För dig som inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetskassan motsvarar aktivitetsstödet 223 kr per dag.

Aktivitetsstöd ges utifrån den tid, hel- eller deltid, som du deltar i Arbetslivsintroduktionen. För mer information om aktivitetsstöd kan du läsa faktabladet Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som finns på Försäkringskassans hemsida alternativt kontakta Försäkringskassans Kundcenter på telefon 0771-524 524.