Arbetsförmedlingen

Får du inte jobb där du bor?

Är du 20 år och arbetslös eller riskerar att bli arbetslös? Om vi bedömer att du inte kan få arbete där du bor kan du i vissa fall få ekonomiskt stöd för att flytta till ett jobb. Stödet gäller för anställningar inom EU och EES. För att få bidrag ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du måste ansöka om bidraget i förväg.

Få resan betald

I vissa fall kan vi, om du har fyllt 20 år, betala resan när du åker på en anställningsintervju till en annan ort eller EU/EES-land. Tänk på att du måste ansöka om att få din resa betald innan du reser. Kostnader för resa och logi ersätts med högst 2 500 kronor.

Möjlighet till stöd för flytten

Om du får arbete i minst sex månader på en annan ort kan du i vissa fall få ersättning för att flytta möblerna till den nya orten, så kallad bohagstransport. Om du får stöd för flytten från oss på Arbetsförmedlingen, står det i beslutet hur du ska ordna flytten. Kostnader för bohagstransport ersätts med högst 20 000 kronor.

Chans att få pendlingen betald

Om du är arbetslös och får ett jobb på minst sex månader kan du i vissa fall få ekonomiskt stöd för att pendla varje dag, så kallat dagpendlingsstöd (egenavgift 750 kronor, max stöd utöver det är 2 000 kronor). Det gäller till exempel om dina reskostnader är högre än de skulle ha varit inom ett normalt pendlingsavstånd. För resor till en ort dit du inte kan pendla varje dag finns det möjlighet att få veckopendlingsstöd om du får en anställning som varar i minst tre månader.
Pendlingsstöd kan inom tre första månaderna bytas ut mot bohagstransport.