Arbetsförmedlingen

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till dig som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna ska innehålla individuellt utformade åtgärder som syftar till att du så snabbt som möjligt ska få arbete.

Tre faser

Fas 1 innehåller följande aktiviteter: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser.

Fas 2 innehåller följande aktiviteter: arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning.

Sysselsättningsfasen innehåller huvudsakligen följande aktivitet: sysselsättning hos anordnare.

Från 3 augusti får du som deltar i sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin möjlighet att studera med aktivitetsstöd

Tillägsinformation