Arbetsförmedlingen

Jobb- och utvecklingsgarantin

Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Du får då ta del av individuellt utformade insatser som ska hjälpa dig att få ett arbete.

Jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du och din arbetsförmedlare först går igenom vilka insatser du behöver för att få ett arbete. Det kan vara:

  • platsförmedling
  • vägledning
  • arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetspraktik
  • arbetsträning
  • förstärkt arbetsträning
  • yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
  • arbetsmarknadsutbildning
  • hjälp med att starta eget företag
  • sysselsättning hos anordnare (för dig som har eller har haft insatsen tidigare)Insatsen finns t.o.m 2018-01-31.

Du ska matchas mot arbetsmarknaden och aktivt söka arbete.

Du som deltar i sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin har möjlighet att studera med aktivitetsstöd

Tillägsinformation