Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till dig som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna ska innehålla individuellt utformade åtgärder som syftar till att du så snabbt som möjligt ska få arbete.

Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser

Fas 1 innehåller följande aktiviteter: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser.

Fas 2 innehåller följande aktiviteter: arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning 

Fas 3 innehåller följande aktivitet: sysselsättning hos anordnare

Tillägsinformation