Arbetsförmedlingen

Börja om med nystartsjobb

Om du har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning för att anställa dig. Stödet kallas för nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb.

Du som fyller 21-25 år under året kan få nystartsjobb om du varit utan arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna. Om du tillhör någon annan åldersgrupp krävs att du saknat arbete under minst tolv av de senaste femton månaderna.

För dig som är ny i Sverige finns möjlighet till nystartsjobb om du inom de tre senaste åren antingen fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, flykting eller i vissa fall på grund av anknytning eller fått uppehållskort som anhörig till EES-medborgare. Det finns även möjlighet till nystartsjobb för dig som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

När beslutet om nystartsjobb fattas ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. För att nystartsjobb ska beviljas, ska lönen ligga på minst samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen.

Läs mer om villkoren för nystartsjobb i faktabladet i högerspalten.

Om du uppfyller något av villkoren och vill få ett nystartsjobb - gör så här

  • Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig, via egna kontakter eller via Arbetsförmedlingen.
  • I blanketten i högerspalten sammanställer du den tid du varit frånvarande från arbetslivet. Försäkringskassan, kommunen, Kriminalvården och Samhall kan lämna intyg.
  • Om du är ny i Sverige krävs ett beslut om uppehållstillstånd eller uppehållskort från Migrationsverket.
  • När du hittat en arbetsgivare som vill anställa dig med nystartsjobb kan du be arbetsgivaren skicka in en ansökan till oss på Arbetsförmedlingen som beslutar om stöd för nystartsjobb. Du ska vara arbetslös när vi tar beslut.

Tillägsinformation

Mer information

Faktablad om nystartsjobb/särskilt nystartsjobb

Blanketter:

(Om du har problem att öppna och använda en pdf den kan du prova att spara ned den först och sedan öppna den!)

Sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan/beslutsunderlag om nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan
(fylls i av arbetsgivaren)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)