Arbetsförmedlingen

Få extra stöd när du söker jobb

Behöver du komplettera din utbildning eller skaffa dig praktisk erfarenhet? Då kan du ha möjlighet att få extra stöd genom ett arbetsmarknadspolitiskt program. Tillsammans med dig ser vi vilket stöd just du behöver för att så snabbt som möjligt få ett nytt arbete. 

Alla program har särskilda villkor, till exempel att du ska vara eller riskera att bli arbetslös och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Tillägsinformation

Överklaga beslut

Din arbetsförmedling beslutar om du får ta del av våra insatser och program. Om de beslutar att du inte uppfyller villkoren för det aktuella programmet så kan du ansöka om att få beslutet omprövat. Fråga din arbetsförmedlare hur du ska göra.