Arbetsförmedlingen

Villkor för arbetslöshetsersättning

När har du rätt till arbetslöshetsersättning?

För att få arbetslöshetsersättning måste du uppfylla de allmänna villkoren som finns i paragraf 9 i lagen om arbetslöshetsförsäkring. De allmänna villkoren ser du här nedanför.

Rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet har en arbetssökande som

  1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen
  3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande

     
Du ska kunna utföra och ta ett arbete minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar per vecka. Om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte kan arbeta så mycket som krävs för att få arbetslöshetsersättning meddelar vi det till din a-kassa.

A-kassan beslutar sedan om du har rätt till ersättning eller inte.

Du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen under den tid som du vill ha arbetslöshetsersättning för. När du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen skickar vi ett meddelande till din a-kassa.

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

Vad måste du göra för att få ersättning?

Här får du veta vad som är ditt ansvar, från att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen tills du börjar på ditt nya arbete eller i annan sysselsättning.

Medverka till att upprätta en handlingsplan

Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en handlingsplan där det ska stå vad du ska göra för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Om du har godtagbara hinder enligt arbetslöshetsförsäkringen för att inte söka vissa arbeten, ska det stå i handlingsplanen vad du ska göra för att åtgärda dem. Om du inte medverkar till att göra en handlingsplan meddelar vi det till din a-kassa.
  

Lämna aktivitetsrapport

Du som får eller begär arbetslöshetsersättning ska lämna en aktivitetsrapport en gång i månaden till Arbetsförmedlingen. Aktivitetsrapporten ska innehålla aktiviteter som du utfört för att få ett arbete eller annan sysselsättning. Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid meddelar Arbetsförmedlingen det till din a-kassa.

Så här går det till att aktivitetsrapportera

Besöka och kontakta Arbetsförmedlingen och kompletterande aktör

Du ska besöka och kontakta Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskomna tider eller om du blir kallad till ett möte. Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som utför en kompletterande arbetsförmedlingstjänst på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Om du uteblir från ett bokat möte meddelar vi det till din a-kassa.
     

Söka anvisade lämpliga arbeten

Du ska söka arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar dig och vara beredd att ta alla slags arbeten som du kan utföra. Om du inte har några hinder som är godtagbara enligt arbetslöshetsförsäkringen, måste du vara beredd att söka lämpliga arbeten på hela arbetsmarknaden. Det gäller redan från första dagen som du får eller begär arbetslöshetsersättning. Det innebär att du kan behöva dagpendla, veckopendla eller flytta. Om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte är beredd att ta ett lämpligt arbete meddelar vi det till din arbetslöshetskassa.

Hur bedöms om ett arbete är lämpligt för dig?
     

Aktivt söka arbete

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Du ska själv vara aktiv i ditt arbetssökande, så att du så snabbt som möjligt får ett nytt arbete. Om Arbetsförmedlingen har anledning att tro att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete meddelar vi det till din a-kassa.

Tillägsinformation

Lämna aktivitetsrapport

Du som får eller begär arbetslöshetsersättning ska lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden.

Så här går det till att aktivitetsrapportera

A-kassornas åtgärder

Om du missköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet meddelar Arbetsförmedlingen din a-kassa.

De tre åtgärdsgrunderna