Arbetsförmedlingen

Vad är arbetslöshetsförsäkringen?

Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning under den tid det tar att söka och få ett nytt jobb. Försäkringen gäller alla som arbetar eller har arbetat i Sverige.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning finns det vissa villkor som du måste uppfylla. Läs mer under rubriken Villkor i vänstermenyn.

Förutom att hjälpa dig på vägen till ett nytt jobb, är det också Arbetsförmedlingens uppgift att kontrollera att du uppfyller villkoren. Om du inte uppfyller de krav som ställs i arbetslöshetsförsäkringen skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till din a-kassa. Meddelandet innehåller information om sådant som kan påverka din arbetslöshetsersättning. Det är sedan din arbetslöshetskassa som utreder och beslutar om din arbetslöshetsersättning.

Viktigt

Du måste alltid komma på bokade möten. Datum och tidpunkt kan bestämmas genom att Arbetsförmedlingen skickar en kallelse eller bokar tid på annat sätt. Tänk på att du också måste vara nåbar på telefon under den tid som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om. Om du inte kommer på bokat besök eller inte är tillgänglig enligt överenskommelse skickar vi ett meddelande till din a-kassa.

När du håller kontakten med oss ger du oss möjlighet att vara ett stöd i ditt arbetssökande. Glöm inte att meddela både din a-kassa och Arbetsförmedlingen om något i din situation förändras som påverkar dina möjligheter att söka jobb. Om du byter telefonnummer eller adress, eller reser bort, måste du tala om det för oss. Vi kan snabbt behöva nå dig med erbjudande om arbete, information om program eller inbjudan till aktiviteter på Arbetsförmedlingen som kan vara värdefulla för dig för att få ett arbete.

Blanketter för att söka arbetslöshetsersättning

Fråga din a-kassa vart du ska skicka blanketterna.

Anmälan om arbetslöshet

Arbetsgivarintyg

Arbetsintyg för företagare

Intyg för att söka jobb i Europa med svensk arbetslöshetsersättning