Arbetsförmedlingen

Blanketter och intyg

Om du har problem att öppna och använda en pdf kan du prova att spara ned den först och sedan öppna den!

Arbetslöshetsförsäkring

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa
(gäller även nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan)
 
Arbetsgivarintyg
(fylls i av arbetsgivaren)
 
Arbetsintyg för företagare

Intyg för att söka jobb i EU

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - blanketter på Försäkringskassans webbplats

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor

Nystartsjobb

Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan om nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan
(fylls i av arbetsgivaren)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Insatser för vissa nyanlända

Du som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får ekonomisk ersättning under tidien som du deltar i aktiviteterna i din etableringsplan.
Blankett Ansökan om etableringsersättning

Varje månad ska du och anordnaren av dina aktiviteter fylla i denna blankett för att du ska få etableringsersättning.
Blankett Månadsredovisning av etableringsersättning (samlingssida för blanketten på olika språk)

Tillägsinformation