Blanketter och intyg

Arbetslöshetsförsäkring

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa
(gäller även nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan)
 
Arbetsgivarintyg
(fylls i av arbetsgivaren)
 
Arbetsintyg för företagare

 
Intyg för att söka jobb i EU

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - blanketter på Försäkringskassans webbplats

Nystartsjobb

Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan om nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan
(fylls i av arbetsgivaren)

Insatser för vissa nyanlända

Du som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får ekonomisk ersättning under tidien som du deltar i aktiviteterna i din etableringsplan.
Blankett Ansökan om etableringsersättning

Varje månad ska du och anordnaren av dina aktiviteter fylla i denna blankett för att du ska få etableringsersättning.
Blankett Månadsredovisning av etableringsersättning (samlingssida för blanketten på olika språk)

Tillägsinformation