Arbetsförmedlingen

Hitta jobb i Norden

Den fria arbetsmarknaden inom Norden innebär att nordiska medborgare varken behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att arbeta i ett annat nordiskt land.

Lediga jobb i Norden

I Platsbanken finns jobb som är anmälda till oss på Arbetsförmedlingen. Det kan vara utländska eller svenska arbetsgivare som vill rekrytera svensk arbetskraft till arbete utomlands.

Norge
Danmark
Finland
Island
Åland

I Eures platsbank hittar du jobb anmälda till de offentliga arbetsförmedlingarna inom EU/EES och Schweiz.

Att tänka på när du bor och jobbar i ett annat land i Norden

Information om var du hittar jobben, socialförsäkring, skatter och arbetslöshetsförsäkring med mera för det specifika land du är intresserad av. Läs först den allmänna informationen/checklistan vid arbete inom EU/EES och Schweiz.

Allmän information/checklista vid arbete inom EU/EES och Schweiz

Att leva och arbeta i ett annat land inom EU/EES och Schweiz

Arbetsförmedlingen/Eures reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering i informationsbladen.